کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

تعیین امتیازات اداری و استخدامی حافظان قرآن کریم

تعیین امتیازات اداری و استخدامی حافظان قرآن کریم (بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد انگیزه در جهت فراگیری علوم قرآنی، امتیازاتی به شرح پیوست برای حافظان قرآن کریم (موضوع ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) تصویب نمود که جهت اجرا ابلاغ می گردد.

تعیین امتیازات اداری و استخدامی حافظان قرآن کریم

۱- درجات (۱تا ۴) حفظ قرآن (موضوع ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، که در شرایط احراز مشاغل جدول موضوع این بند پیش‌بینی شده، دارای ارزش استخدامی به شرح زیر می‌باشد:

۱- درجه (۱) حفظ قرآن، همتراز با مدرک تحصیلی دکترا

۲- درجه (۲) حفط قرآن همتراز با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس

۳- درجه (۳) حفظ قرآن همتراز با مدرک تحصیلی لیسانس

۴- درجه (۴) حفظ قرآن همتراز با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم

تبصره – درجه پنج حفظ قرآن در مشاغل که در شرایط احراز آن دیپلم پیش‌بینی شده، به شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره اول متوسط از لحاظ استخدامی همتراز دیپلم می‌باشد.

درجات قرآن شغل
درجات 1 تا 3 كارشناس برنامه ريزي امور تربيتي (رسته آموزشي و فرهنگي)
درجات 3 تا 4 كاردان برنامه ريزي امور تربيتي (رسته آموزشي و فرهنگي)
درجات 1 تا 3 كارشناس امور فرهنگي (رسته آموزشي و فرهنگي)
درجات 3 تا 4 كاردان امور فرهنگي (رسته آموزشي و فرهنگي)
درجات 1 تا 3 كارشناس امور ديني (رسته امور اجتماعي)
درجات 3 تا 4 كاردان امور ديني (رسته امور اجتماعي)
درجات 1 تا 3 آموزگار (رشته هاي تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان
درجات 2 تا 3 دبير راهنمايي (رشته هاي تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان
درجات 2 تا 3 دبير دبيرستان (رشته هاي تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان
درجات 1 تا 3 مربي امور تربيتي مدارس (رشته هاي تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان

۲- با امتیاز مکتسبه حافظان قرآن دارای درجات (۱ تا ۵) حفظ قران در آزمون استخدامی در دستگاه‌های اجرایی (۱۰) درصد امتیاز در امتحان عمومی و به همین میزان، در امتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی یا مصاحبه تخصصی اضافه خواهد شد.

۳- دارندگان درجه (۱)، (۲) و (۳) حفظ قرآن که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تصدی می‌باشند، از امتیاز ارتقا یک طبقه یا گروه (حسب موارد) برای یک بار در طول مدت خدمت بهره‌مند می‌شوند.

۴- حافظان قرآن درجه (۳) که دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شغل مورد تصدی می‌باشند، از یک سال تعجیل در ارتقا طبقه یا گروه (حسب مورد)، درجه (۲)، (۲) سال و درجه (۱)، (۳) سال برای یک بار در طول مدت خدمت بهره‌مند می‌شوند.

تبصره- بهره‌مندی حافظان قرآن موضوع بخشنامه شماره ۰۶.۹۶۸۶۰ط مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) از امتیازات بخشنامه فوق در صورتی که مشمول بند‌های (۳) و (۴) شوند مانع از استفاده از امتیازات بندهای مذکور نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام