کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

فهرست مصوبات سال ۱۳۸۸ شورای عالی اداری

فهرست مصوبات سال ۱۳۸۸ شورای عالی اداری

عنوان مصوبه شماره تاریخ شماره جلسه تاریخ تصویب
1 اصلاحیه اساسنامه صندوق مهر رضا (ع) 102989/200 19/11/1388 137 ۸/۱۱/۱۳۸۸
۲ تعیین جایگاه سازمانی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری 102990/200 19/11/1388 137 8/11/1388
۳ تمدید فعالیت دفاتر مستقر در خارج از کشور شرکت ملی صنایع پتروشیمی 102991/200 19/11/1388 137 8/11/1388
۴ تشکیل سازمان غذا و دارو 7395/206 26/2/1389 137 8/11/1388
۵ تشکیل سازمان ملی مهارت 66194 24/3/1389 137 8/11/1388
۶ اصلاحیه مصوبه سازمان ملی مهارت 90611/150 27/4/1389 21/4/1389
۷ طرح اصلاح ترکیب اعضاء و وظایف ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور 26429/206 20/5/1389 138 30/4/1389
۸ تعیین تکلیف مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی 26437/206 20/5/1389 138 30/4/1389
۹ اصلاحیه مصوبه سازمان غذا و دارو 28974/206 2/6/1389 138 30/4/1389
۱۰ انتزاع شرکت پشتیبانی امور دام کشور از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت بازرگانی 34214/206 3/7/1389 138 30/4/1389
۱۱ تشکیل سازمان فضایی ایران 35267/206 7/7/1389 138 30/4/1389
۱۲ ادغام پژوهشکده های برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 35268/206 7/7/1389 138 30/4/1389
۱۳ تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات 35269/206 7/7/1389 138 30/4/1389
۱۴ تشکیل سازمان امور دانشجویان کشور 60128/200 1/12/1389 140 30/6/1389
۱۵ تعیین تکلیف مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن 250973 28/12/1389 147 9/12/1389
۱۶ تعیین تکلیف مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت مسکن و شهرسازی 572/206 17/1/1390 146 18/11/1389
۱۷ ادغام پژوهشگاه فناوریهای نوین در مرکز همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری 579/206 17/1/1390 147 9/12/1389
۱۸ طرح ادغام مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با باشگاه دانش پژوهان جوان و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی 581/206 17/1/1390 145 27/10/1389
۱۹ اصلاحیه مصوبه ادغام پژوهشگاه فناوری های نوین در مرکز همکاری های نهاد ریاست جمهوری 3157/206 14/2/1390 149 5/2/1390
۲۰ تعیین تکلیف مراکز پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی 3401/200 19/2/1390 148 22/1/1390
۲۱ تعیین تکلیف مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو 3738/206 22/2/1390 146 18/11/1389
۲۲ نحوه انتصاب و انتخاب مدیران حرفه‌ای 6643/206 23/3/1390 147 9/12/1389
۲۳ تعیین تکلیف مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی 6651/206 23/3/1390 148 22/1/1390
۲۴ مدل رتبهبندی دستگاه های اجرایی کشور بر مبنای ارزیابی عملکرد 6653/206 23/3/1390 146 18/11/1389
۲۵ تشکیل سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده 6662/206 23/3/1390 148 22/1/1390
۲۶ طرح ساماندهی فضاهای اداری 7539/206 1/4/1390 149 5/2/1390
۲۷ طرح تشکیل سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور 8571/206 13/4/1390 145 27/10/1389
۲۸ طرح انتقال مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها به نهاد ریاست جمهوری 12599/206 30/5/1390 147 9/12/1389
۲۹ صدور کارت ایثارگران 32090/206 5/7/1390 152 29/6/1390
۳۰ تعیین جایگاه سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 35838/206 24/7/1390 152 29/6/1390
۳۱ طرح اصلاح مصوبه شماره 579/206 مورخ 17/1/1390 شورا، موضوع انتقال مؤسسه پژوهش و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مرکز همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری 39599/206 17/8/1390 152 29/6/1390
۳۲ طرح انتقال پژوهشکده مطالعات دینی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 162812 1/9/1390 145 27/10/1389
۳۳ اصلاح مصوبه شماره 39599/206 مورخ 17/8/1390 شورای عالی اداری، موضوع اصلاح مصوبه انتقال مؤسسه پژوهش و مطالعات فنآوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به مرکز همکاری‌های فنآوری نهاد ریاست جمهوری 43770/206 13/9/1390 153 8/9/1390
۳۴ اصلاح عناوین معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 44087/206 16/9/1390 152 29/6/1390
۳۵ اصلاحیه طرح تشکیل سازمان فناوری اطلاعات 44421/206 20/9/1390 151 1/6/1390
۳۶ اصلاح و بهبود فرآیندها و روش‌های مورد عمل دستگاه‌های اجرائی 44432/206 20/9/1390 150 23/3/1390
۳۷ طرح اصلاح ترکیب اعضاء و وظایف شوراها و کمیسیون‌های تحول اداری دستگاه‌های اجرایی 44439/206 20/9/1390 150 23/3/1390
۳۸ صدور کارت جدید ایثارگران 29235/206 16/11/1390 154 5/10/1390
۳۹ اصلاح ساختار فعالیت‌های مربوط به امور پرورشی و تربیت‌بدنی در وزارت آموزش و پرورش 29238/206 16/11/1390 154 5/10/1390
۴۰ طرح اصلاح مصوبه شماره 26437/206 مورخ 20/5/1389 شورای عالی اداری، موضوع تعیین تکلیف مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی 29239/206 16/11/1390 153 8/9/1390
۴۱ ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو 29491/206 17/11/1390 153 8/9/1390
۴۲ تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت راه، مسکن و شهرسازی 29687/206 19/11/1390 153 8/9/1390
۴۳ ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور 30743/90/206 30/11/1390
۴۴ تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت 31383/26/206 7/12/1390
۴۵ اصلاحیه مصوبه ساماندهی فضاهای اداری 1880/91/206 28/1/1391

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام