کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

مزایای کارکنان وزارت نفت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بندهای (ت) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور (بخشنامه شماره ت ه م/ ۲۰۱۴۲۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ وزارت نفت)

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رییس محترم دانشگاه صنعت نفت

ریس محترم پژوهشگاه صنعت نفت

رییس محترم مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

رییس محترم صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد

مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

با سلام؛

احتراماً، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ به شرح ذیل قابل پرداخت می‌باشد.

۱- به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس (محدوده اعلامی موضوع شهرستان‌های مندرج در بند (۱) نامه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح– جدول پیوست) رقمی ثابت به عنوان “فوق‌العاده معادل ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی” به میزان ۴۲۴.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۴۸۷۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد.

۲- به کارکنان مدت موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، “فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس” به میزان مشخص شده در بند (۱) بخشنامه صدرالذکر، حسب مدرک تحصیلی مربوط به شرایط شغلی (امتیاز مدرک ضرب در ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت) به شرح جدول ذیل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت گردد.

ردیف مدرک تحصیلی امتیاز
حقوق
مبلغ ریالی ماهانه فوق‌العاده
در سال ۱۳۹۸
(ضریب ۲۱۲۰ ریال)
مبلغ ریالی ماهانه فوق‌العاده
در سال ۱۳۹۹
(ضریب ۲۴۳۸ ریال)
۱ پایین‌تر از دیپلم ۷۸۰ ۱.۶۵۳.۶۰۰ ۱.۹۰۱.۶۴۰
۲ دیپلم ۸۵۰ ۱.۸۰۲.۰۰۰ ۲.۰۷۲.۳۰۰
۳ فوق دیپلم ۹۴۰ ۱.۹۹۲.۸۰۰ ۲.۲۹۱.۷۲۰
۴ لیسانس ۱۰۶۰ ۲.۲۴۷.۲۰۰ ۲.۵۸۴.۲۸۰
۵ فوق لیسانس ۱۲۰۰ ۲.۵۴۴.۰۰۰ ۲.۹۲۵.۶۰۰
۶ دکتری ۱۳۴۰ ۲.۸۴۰.۸۰۰ ۳.۲۶۶.۹۲۰

 

۳- فوق‌العاده‌های مزبور هر سال بر اساس افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت توسط این اداره کل تعدیل می‌گردد.

۴- با هر گونه انتقال و جابجایی کارکنان منجر به خروج از مناطق عملیاتی مزبور، پرداخت فوق‌العاده متوقف می‌گردد. کارمندان مأمور به این مناطق در مدت مأموریت از فوق‌العاده‌ها (حسب مورد) برخوردار می‌گردند.

علیرضا ترابی- مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام