کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

ابلاغ اصلاحیه های نظام آموزش کارکنان

با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه های شماره 1834/200مورخ 30/1/1390 (موضوع نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی) و بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/1390 (موضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی گواهینامه های نوع دوم) از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد. اما به رغم تکالیف مهمی که در قانون و آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده شده بود، بسیاری از آنها از جمله ابلاغ استانداردهای ارزیابی کیفیت آموزشی در دستگاه ها به فراموشی سپرده شده بود و عملاً نگاه قانونگذار مدیریت خدمات کشوری مبنی بر واگذاری کلیه مراحل برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی به دستگاه های اجرایی مخدوش شده بود. نقش نظارتی معاونت توسعه نیز صرفاً به ابلاغ دوره های عمومی، فرهنگی و مدیریتی محدود شده بود.

به تازگی، به منظور فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق بند (5) سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش و تخصص و مهارت های آنان»، همچنین برای ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و بهسازی منابع انسانی، بخشنامه راهبردهای عملیاتی، اصلاحات و موارد تکمیلی نظام آموزش کارمندان و مدیران تحت عنوان «اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی» از سوی دکتر محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام