کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

استخدام‌هاي دولتي بسته نشده است

رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني خبرداد: تقريبا نزديك به 12 هزار نفر از اين نيرو‌هاي قرارداي انتقال يافته از كلان شهرها به مناطق كمتر توسعه يافته و يا محروم كد استخدامي دريافت كرده و تبديل وضعيت شده اند. در صورتي كه تا قبل از لغو مصوبه مهرآفرين تعهدي نسبت به استخدام پيماني نيروهاي قراردادي انتقال يافته به كلان شهرها ايجاد شده باشد، استخدام مي‌شوند؛ اما بعد از اين مصوبه چنين تعهدي وجود ندارد.

علي جمالي قمي، رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد وضعيت نيروهاي قراردادي انتقال يافته از كلان شهرها اظهار داشت: اين يكي از موارد استخدامي مربوط به دولت گذشته است كه بر اساس آن تمام نيروهاي قرار‌دادي كه در تهران و كلانشهرها مستقرند وقتي كه به خارج از شهر منتقل و يا از مراكز استان‌هاي خود به مناطق كمتر توسعه يافته انتقال پيدا مي‌كنند استخدام پيماني شوند.

وي با اشاره به اينكه اين مصوبه از مصوبات كارگروه انتقال از تهران بود گفت: در دولت قبل تا مقطعي تعداد قابل توجهي از نيروهاي قراردادي كه منتقل شده بودند با سازوكارهايي كه براي اين موضوع طراحي شد شماره مستخدم دريافت كرده‌اند و حتي براي اكثريت آنها احكام استخدامي هم صادر شده است.

جمالي قمي تاكيد كرد: تقريبا نزديك به12 هزار نفر از اين نيرو‌هاي قرارداي انتقال يافته از كلان شهرها به مناطق كمتر توسعه يافته و يا محروم كد استخدامي دريافت كرده و تبديل وضعيت شده اند.

رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور همچنين در مورد اينكه آيا در حال حاضر نيز در صورت انتقال نيروهاي قرارداي از كلان شهرها تبديل وضعيت مي شوند، گفت: اين مصوبه مربوط به قبل از لغو مهرآفرين است و اكنون چنين تعهدي وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه نيروهاي قراردادي با سازوكارهاي مصوبات كارگروه انتقال و قبل از لغو مصوبه مهرآفرين از شهر تهران يا مراكز استان ها به مناطق كمتر توسعه يافته منتقل شده باشند، تبديل وضع آنان به پيماني و صدور شماره مستخدم براي آنان امكان پذير است.

جمالي قمي در ادامه در مورد تكليف نيروهاي انتقال يافته براي بازگشت به مكان اوليه خدمت خود نيز تصريح كرد: اگر بازگشت و جابه جايي اين نيروها در بين مناطق محروم و يا همتراز با محل فعلي خدمت آن ها باشد امكان پذير بوده و تغييري در مورد وضعيت استخدامي آن ها ايجاد نمي شود اما اگر قرار باشد كه به كلان شهر ها بازگردنند در چارچوب قوانين و مقررات وضعيت استخدامي آن ها برگشته و از پيماني به قراردادي تبديل وضعيت مي شوند.

استخدام‌هاي دولتي بسته نشده است

وي همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو اظهار داشت: تمامي استخدام‌هاي دولتي بسته نشده است؛ به گونه‌اي كه با پيگيري‌هاي انجام شده بخش قابل توجهي از تعهدات استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي نظير سازمان امور مالياتي و ناظرين كشاورزي انجام شده‌اند.

علي جمالي قمي اضافه كرد: برخلاف اظهاراتي مبني بر بسته شدن و توقف كل استخدام‌ها، با پيگيري‌هاي جدي معاونت توسعه در مدت اخير بخش قابل توجهي از آزمون‌هاي استخدامي تعيين تكليف شده‌اند و مابقي تعهدات ايجاد شده نيز در حال بررسي است بر اين اساس استخدام‌هاي دولتي بسته نشده اند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر نظام اداري و يا بودجه‌اي در كشور با تعهدات فراتر از ظرفيت هاي قانوني مواجه شده است بيان كرد: با توجه به اينكه هر اقدامي كه منجر به هزينه مي‌شود، بايد قبلا در قانون ديده شود، نمي‌توان در نظام اداري عملكردي داشت مگر اين‌كه از قبل مبناي پرداخت آن در قوانين و مقررات بررسي شده باشد براين اساس در حالي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي عنوان مي‌كند كه بودجه را براي تعداد مشخصي استخدام پيش بيني كرده است نمي‌توان بيش از آن هزينه اي انجام داد.

جمالي قمي تاكيد كرد: تمام تلاش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور براين است كه با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، استانداري‌ها و دستگاه‌هاي ملي و اجرايي به گونه‌اي منابع اعتباري لازم را مديريت و بخشي از استخدام‌ها را تعيين تكليف كند.

تعيين تكليف بخش عمده اي از استخدام ناظرين كشاورزي

رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه به بيان برخي از پيگيري‌هاي انجام شده براي تعيين تكليف آزمون هاي استخدامي پرداخت و با اشاره به استخدام هايي كه دستگاه هاي اجرايي از محل سهيمه برنامه پنجم توسعه يا طرح مهرآفرين، اقدام به تعهدات استخدامي كرده‌اند توضيح داد: در اين خصوص بخشي از استخدام‌هاي انجام يافته در اين زمينه در دستگاه‌هايي نظير وزارت نيرو، بانك مسكن، بانك كشاورزي، جهاد سازندگي (ناظرين كشاورزي) و يا سازمان امور مالياتي و محيط زيست تعيين تكليف شده‌اند و براي بقيه دستگاه ها نيز در حال طي فرايند بررسي سوابق هستيم.

وي افزود: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موضوع استخدام ناظرين در وزارت جهاد كشاورزي و سازمان امور مالياتي را به‌طور جدي پيگيري مي كند به طوري كه اكنون بخش قابل توجهي از اين استخدام‌ها تعيين تكليف شده يا در حال نهايي شدن مي باشد.

جمالي قمي با اشاره به اقدامات انجام شده در استخدام ناظرين كشاورزي گفت: در اين مورد با توجه به مكاتباتي كه با معاونت توسعه شده اعلام كرده‌اند كه بخشي از اعتبارات لازم براي اين استخدام‌ها تامين شده است. بر اين اساس ما نيز اعلام كرديم كه آماده‌ايم اطلاعات افراد واجد شرايط از سوي دستگاه ذيربط در سامانه كارمند ايران قرار گيرد تا براي آنها از سوي معاونت توسعه شماره مستخدم صادر شود.

تعريف 10 هزار پست خالي براي استخدام‌هاي سازمان امور مالياتي

وي همچنين در مورد مجوز استخدامي سازمان امور مالياتي بر اساس مصوبه پاييز سال 91 بيان كرد: براي استخدام‌هاي اين سازمان نيز نزديك به 6000 نفر تعيين تكليف شده و براي آنها كد استخدامي صادر شده است اين در حالي است كه معاونت توسعه براي روشن شدن وضعيت استخدامي حدود سه تا چهار هزار نفر ديگر هم در حال پيگيري است و به محض اطمينان از تامين اعتبار، براي اين گروه نيز شماره مستخدم صادر خواهد شد.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا براي استخدام هاي سازمان امور مالياتي نيز حكم استخدام يك نفر به ازاي خروج سه نفر اجرا شده است تصريح كرد: خير، مجوز استخدامي سازمان امور مالياتي طبق مجوز خاص بوده و در زمان دولت قبل صادر شده و براساس مصوبه هيأت وزيران و تشكيلات آن توسعه يافته است.

به گفته رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور براي انجام استخدام در سازمان امور مالياتي حدود 10 هزار پست سازماني براي اين سازمان ايجاد شده و در همان مصوبه اجازه استخدام را صادر شده است.
وي يادآور شد: به طور يقين اگر سازمان امور مالياتي در حال حاضر براي دريافت مجوز به معاونت توسعه مراجعه كند، قطعاً به گونه‌اي ديگر كه منطبق با سازوكارهاي قانوني باشد نسبت به ميزان پست سازماني و استخدام تصميم گيري مي شود.

استخدام هاي وزارت راه شهرسازي در دستور كار

جمالي قمي همچنين با اشاره به روند بررسي آزمون هاي وزارت راه و شهرسازي گفت: براي واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي نيز همانند ساير واحدهاي اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي كه از طريق استانداري ها تعهد استخدامي ايجاد شده است در صورت رفع مشكلات اعتباري تعيين تكليف خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام