کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشخص شد+ جزئیات

میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری/ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان در جزء (۱) با افزایش ۲۰ درصدی برای نیروهای نظامی و انتظامی

به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: حقوق و مزایای نیروهای انتظامی و مسلح طبق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری باید ۲۰ درصد بیشتر از نیروهای لشگری و کشوری باشد ، بنابراین آنها باید افزایش حقوق داشته باشند، چرا که حقوق این عزیزان از دیگر بخش های لشکری کمتر است، لذا حق آنهایی است که در مرزها مرزبانی می کنند، حقوقشان افزایش یابد.

براساس این پیشنهاد، به ردیف ۱ ماده واحده لایحه مذکور عبارت “در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود” الحاق می شود.

همچنین به دنبال رفع ابهام مطرح شده از سوی محسن زنگنه، عبارت مذکور به بند یک ماده واحده الحاق شد که بر اساس آن “شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می باشند”.

براساس ردیف ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه مذکور؛

– (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود. شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می باشند.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان “فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

نمایندگان مجلس بر اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که طبق آن، میزان افزایش حقوق مذکور، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۲ این لایحه موافقت کردند.

در ردیف ۲ این لایحه آمده است:

۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصد حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای قانون حمایت از خانواده موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با ردیف ۳ این لایحه و همچنین در ادامه با رفع ابهام ردیف مذکور به پیشنهاد مجتبی یوسفی با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ردیف۳ اصلاح و رفع ابهام شده ماده واحده این لایحه؛

‌- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) وصددرصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری افزایش و تعیین می گردد.

اجازه افزایش مبلغ فوق‌العاده ویژه

در ادامه نمایندگان با ردیف ۴ ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز موافقت کردند.

براساس ردیف ۴ ماده واحده لایحه مذکور؛

– فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند(الف) تبصره (۱۲) نمی‌باشد. ‌‌‌‌‌‌

مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش یافت

نمایندگان مجلس با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۵ این لایحه درباره افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی موافقت کردند.

بر اساس ردیف ۵ ماده واحده این لایحه؛ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد(۳۰%) افزایش می یابد.

مجوز مجلس به دولت برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس با افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ در قالب اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری توسط دولت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۸ آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری با مفاد بند ۶ این لایحه موافقت کردند.

مفاد بند ۶ به شرح زیر است:

‌۶- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد(۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

افزایش کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد

نمایندگان مجلس با افزایش کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و جانبازان و رزمندگان معسر زیر ۲۵ درصد و فاقد شغل و درآمد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان موافقت کردند.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می یابد.

معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران خارج از سقف حقوق

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مشمول قانون رتبه بندی شوند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با ردیف ۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف ۸ ماده واحده این لایحه؛

– معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) مستثنی است.

معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شوند

بهارستان نشینان در ادامه و در جریان جزئیات لایحه مذکور، با پیشنهاد محمدحسن آصفری درخصوص اصلاح کل ردیف ۹ ماده واحده پیرامون معلمان طرح مهرآفرین موافقت کردند که به شرح زیر اصلاح شد:

ردیف ۹- کلیه معلمان طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی بدون برگزاری آزمون مجدد قرار گرفته و وزارت آموزش و پرورش ملزم به صدور کد شناسه از اول مهر ۱۴۰۱ برای آنها می باشد.

عدم کسر افزایش‌ها از تفاوت تطبیق مربوط به حداقل دریافتی

همچنین نمایندگان در ادامه با ردیف ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس ردیف ۱۰ ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری؛

– افزایش های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) کسر نمی شود.

نمایندگان در پایان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۱۹۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن با ماده واحده و تبصره ها و ردیف های اصلاح شده این لایحه موافقت کردند.

مستندات تصویب تا کنون:

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

26 دیدگاه

 1. فقط به فکر کارمندان دولت هستین مگه نیروهای شرکتی توادارجات کارمیکنن مگه زندگی ندارن که اونارو نادیده گرفتین امسال حقوق نیروهای شرکتی از۵۷ درصد فقط ۲۰ درصد بالا رفت ۳۷ درصد بعدش آب رفت توجیب کارمندان الان هرطور حساب میکنم میبینم فقط امسال سر ما نیروهای شرکتی کلاه رفت درحالی که حقوق کارمندان دولت امسال ۳۰ درصد بالا رفت

  1. دوست عزیز براساس بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش داشته و الآن هم یک میلیون اضافه میشه،اونوقت اون سی درصد رو از کجا آوردی دقیقا!؟
   در ضمن ما نیروی های پیمانی و رسمی پیرمون در اومد تا وارد بدنه دولت شدیم هفت خان رستم رو پشت سر گذاشتیم،شما چطور؟ شما هم برید استخدام دولت بشید ما که بخیل نیستیم،کسی هم حقتون رو نخورده،تهمت نزنید،حق الناسه برادر

 2. آخه خدا وکیلی با افزایش تورم هزار درصدی توی یک سال اخیر، افزایش یک میلیونی حقوق می خواد کدوم یکی از بدبختی های یک کارمند بی نوا را برطرف کنه !!!!!!!!!

 3. چرا به فکر مجرد ها نیستید حق عائله و حق اولاد پس مجردی که نمیتونه ازدواج کنه خرج پدر مادر پیر و مریضش و خرج 5 تا خواهر دم بخت رو میده چکار کنه زحمت کشیدید خدا وکیلی

 4. ازدولت ومجلس درخصوص تصویب طرح افزایش حقوق بازنشستگان متشکریم وازمسئولین می خواهیم در جهت
  اجرای کامل طرح همسان سازی وکاهش فاصله حقوق با شاغلین تا ۹۰ درصد تلاش کنند ، دوستان وهمکاران بازنشته مشگلات انباشته شده موضوع حقوق حاصل بی توجهی مدیریت های قبلی بوده انشالله این مشگل حل خواهد شد

 5. اگر تمام حقوق کارکنان و و بازنشستگان کل کشور رو صددرصد هم اظافه کنند یعنی اگه یک کارمند پنج میلیون تومان حقوق می‌گرفته بشه ده میلیون تومان باز و باز هم هیچ توفیقی نمیکنه و به هیچ دردی نمیخوره، چرا؟!، چون به محض اظافه شدن حقوق ها بدنبالش اجناس و تمام مایحتاج مردم به همون نسبت گران خواهد شد و به قول معروف نه خانی اومد و نه خانی رفت پس لطفاً یک فکر بکر و اساسی باید انجام بدن اونم اینکه از پایه اقتصاد را درست کنند و دست دزدان و باند و باند بازی ها و چپاول گران ثروت ملت و وطن باید از بیخ و بن زده بشه و کوتاه از هر گونه انحرافی جلوگیری بشه، اونوقته که همه چیز درست خواهد شد ولاغیر

 6. سلام
  یکی از مسیولین تو اخبار ۱۴ گفت این افزایش شامل بازنشستگان تامین اجتماعی وقانون کار نمی شود چون انها اول سال گرفتند .
  آقای مسیول به بازنشستگان مشمول خدمات کشوری واریز کسورات تامین اجتماعی که در سال جاری بازنشست شدند فقط ده درصد اول سال افزایش دادید
  چشماتون رو باز کنید .!!!!!!!
  باز باز تا نواقص مصوبات خود را ببینید !!!!!

  1. درود چند ماه هست هر ماه میگن حقوق اضافه میشه ولی خبری نیست اینقدر مر و م سر کار نگذارید اا گر چیز کمی اضافه بشه اینقدر توی اخبار و مجلات میگن که همه اجناس چندبرابر گران‌تر میشه فقیرتر بی پول تر از بازنشستگان هیچ کس نیست بیشتر بازنشستگان بیمار هستن حقوق آنها برای خرج دکتر و دارو کفاف نمیده حالا خرج خانه و فرزندان و نوه ها بماند فکری به حال این قشر بکنید با تشکر یک بازنشسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام