کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

فراخوان مقاله برای همايش ملي هفتاد سال برنامه‌ريزی توسعه در ايران

دبيرخانه همايش ملي “هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران” جزييات زمان بندي و محورهاي اصلي مقالات همايش را اعلام كرد.

شناسنامه قانون | 70tosee

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور همايش ملي “هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران” را برگزار مي‌كند. 

زمان برگزاري هفته نخست آبان ۱۳۹۷

مقارن با «روز آمار و برنامه‌ريزي» و در آستانه چهل‌سالگي استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران

محورها

۱- مباني انديشه‌اي، نظام‌ها ، روش‌ها و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي

 • بررسي تطبيقي نظام‌ها، تكنيك‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ريزي توسعه‌اي در ساير كشورها
 • معرفي آخرين رويكردها و يافته‌هاي حوزه نظري توسعه و برنامه‌ريزي در جهان
 • الزامات نيل به نظريه توسعه بومي و معرفي نظريه‌هاي بومي توسعه ايران
 • نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي
 • ضرورت برنامه‌ريزي براي نيل به توسعه در ايران
 • بايدها و نبايدهاي رشد، توسعه و تعالي ايران
 • جديدترين روش‌ها، تكنيك‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ريزي
 • روش‌هاي ارتقاي كاربست‌پذيري يافته‌هاي پژوهشي در نظام برنامه‌ريزي توسعه
 • مدل‌هاي حكمروايي و برنامه‌ريزي توسعه
 • مدل‌ها و تكنيك‌هاي ترسيم آينده ايران، منطقه و جهان
 • نظام تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه
 • مدل‌هاي بهينه برقراري ارتباط ميان برنامه‌ توسعه و بودجه‌هاي سنواتي
 • نقش برنامه‌هاي توسعه در تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 • چشم‌انداز، برنامه‌هاي بلندمدت و برنامه‌ريزي توسعه

۲- آسيب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهاي برنامه‌ريزي توسعه در ايران

 • دستاوردها و عمده‌ترين علل موفقيت و شكست برنامه‌هاي توسعه
 • بررسي موانع اقتصادي، زيرساختي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اداري نيل به توسعه در كشور
 • تحولات قانوني و سازمانيِ نهاد برنامه‌ريزي توسعه در ايران
 • نقش نظام نظارت، پايش و رصد، در تحقق اهداف برنامه‌‌هاي توسعه‌
 • حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصويب برنامه‌هاي توسعه
 • نحوه تعامل دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق با نهاد برنامه‌ريزي توسعه

۳- آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي

 • آخرين رويكردهاي نظري در حوزه آمايش سرزمين
 • بررسي مقايسه‌اي تجارب ساير كشورها در حوزه آمايش سرزمين
 • محورهاي مزيت‌دار و پيشران‌هاي توسعه‌اي در استان‌هاي كشور
 • نقش برنامه‌ريزي در دستيابي به تعادل و توازن منطقه‌اي و عدالت سرزميني
 • نقش آمايش سرزمين در بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي

۴- آمار، اطلاعات و فناوري در برنامه‌ريزي توسعه ايران

 • مؤلفه‌هاي طرح نوين‌سازي نظام آماري در كشور
 • ويژگي‌هاي اقلام آماري موردنياز برنامه‌ريزي توسعه‌اي در كشور
 • زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني و نقش آن در برنامه‌ريزي توسعه‌اي
 • برنامه‌ريزي توسعه‌اي و دقت، كفايت و اعتبار آماري
 • فناوري‌هاي نوين قابل كاربرد در حوزه برنامه‌ريزي توسعه

۵- امور فرابخشي و بخشي در برنامه‌ريزي توسعه ايران

 • جايگاه و كاركرد برنامه‌ريزي در ايجاد تحول حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
 • معرفي طرح‌ها و ايده‌هاي نوين و كاربردي، اصلاحات ساختاري در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي
 • آينده‌پژوهي در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
 • مدل برقراريِ سازگاري‌هاي دروني، بيروني و بين‌بخشي در برنامه‌هاي توسعه
 • تمركز و عدم تمركز در برنامه‌ريزي حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
 • بررسي نقش برنامه‌ريزي در بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور

۶- نقش مردم، بخش خصوصي و ذينفعان در تدوين و اجراي موفق برنامه‌هاي توسعه

 • نقش و مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
 • نقش و مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
 • نقش و مشاركت ساير ذينفعان در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
 • چگونگي ايجاد تغيير نگرش در همه ذينفعان براي همراهي با برنامه‌هاي توسعه

 تقويم همايش:

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 31 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 31 شهریور 1397

 

شرايط كلي

 • خلاصه مقاله حاوي گزيده‌اي يك‌صفحه‌اي از كليه بخش‌هاي مقاله اصلي باشد.
 • مقاله با تعداد صفحات ۲۰ تا ۳۰  (با تعداد واژگان ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰) تهيه و ارسال گردد.
 • مقاله علمي شامل عنوان، چكيده، مقدمه، روش‌شناسي، تشريح مسئله، نتيجه‌گيري و ارائه راهكارهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي ايران باشد.
 • مقالات بايد مستخرج از پژوهش، مطالعه تطبيقي و يا فراتحليل باشد.
 • مقالات آسيب‌شناسي بايد حاوي اطلاعات مربوط به «حقايق آشكارشده» باشند.
 • نگارش مقاله و ارائه پوستر در هريك از محورهاي فراخوان امكان‌پذير مي‌باشد.
 • ارائه‌دهنده؛ نام، ميزان تحصيلات، سمت و رتبه علمي، شماره تماس و آدرس رايانامه خود را درج نمايد.

 

– مقاله‌دهندگان برگزيده، علاوه بر تقدير و دريافت جايزه، از حمايت برگزاركننده جهت چاپ مقاله در مجلات علمي-پژوهشي مرتبط، بهره‌مند خواهند شد.

 

دبيرخانه همايش

سازمان برنامه‌وبودجه كشور، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

پست الكترونيك:seminar@dfrc.ir

پايگاه اطلاع‌رساني:https://www.DFRC.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام