کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع: ثبت پایان نامه های دارای طبقه بندی (تصویب‌نامه هیئت وزیران)

در جلسه امروز هیئت دولت، آیین نامه اجرایی تبصره ذیل بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، نیروهای مسلح موظفند یک نفر را به عنوان رابط سمات به دبیرخانه معرفی نموده و هر نوع اطلاعات صحیح فهرست و کتاب شناختی و چکیده پیشنهاد (پروپوزال) مربوط به آن دسته از طرح ها، پایان نامه ها و رساله های نیروهای مسلح را که براساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۸۲- ، دارای هیچ سطحی از طبقه بندی نبوده و یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه بندی نشده باشد را مطابق با مفاد آیین نامه اجرایی در سمات ثبت نمایند و در حیطه مأموریت ها و وظایف و اختیارات خود، منطبق با مفاد آیین نامه اجرایی با دبیرخانه همکاری نمایند.

همچنین ثبت هرنوع اطلاعات یاد شده که براساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، دارای طبقه بندی در هر سطحی بوده و یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه بندی باشد، در سمات مجاز نیست مگر در آن دسته از سامانه های امن متعلق به نیروهای مسلح که امنیت و عملکرد آنها به تأیید سلسله مراتب حفاظت اطلاعات و فاوای نیروهای مسلح رسیده باشد.

دستگاه های اجرایی اطلاعات دارای طبقه بندی را پس از تصویب و پیش از انعقاد قرارداد، به شیوه ای که دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند، به دبیرخانه تحویل و رسید آن را دریافت می‌کنند و دبیرخانه نیز موظف است اطلاعات دارای طبقه بندی موضوع این آیین نامه را تنها با درخواست کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی و با رعایت ماده مربوط در این آیین نامه، در اختیار وی قرار دهد.

مقررات مربتط:

–  آیین نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام