کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه های مصوب خدمات ثبتی در سال 1393

تعرفه های مصوب خدمات ثبتی در سال 1393 (پیوست بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ 17/1/1393 رییس قوه قضاییه)

موضوع تعرفه

عنوان جزء

تعرف مصوب 1392 به ریال

تعرفه پشنهادی کارگروه برای سال 1392 به ریال

درآمد حاصل از ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب

1.500

1.500

فروش نقشه کاداستر- به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر)

200.000

200.000

واگذاری نقشه کاداستر- به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار

1.500.000

1.500.000

هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال

500

500

پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک (به استثناء استعلام مراجع قضایی)

– برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند از املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی- کد 160128 از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی

80.000

100.000

فروش دفاتر پلمب شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

250.000

350.000

صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستری (تک برگی)- کد 140131

300.000

500.000

حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود، موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

5.000

20.000

مواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر صفحه

اسناد ثبت شده 100

اسناد ثبت نشده

60

20.000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام