کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

اصلاح ماده (۳۴) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص واحدهای اجرای احکام

اصلاح ماده (۳۴) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص واحدهای اجرای احکام (بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده (۲۴) آیین نامه اصلاحی قانون تشکل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیز اصلاح می شود:

ماده ۳۴- در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهرها، یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رییس واحد اجرای احکام مدنی، رییس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهرها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.

تبصره ۱- واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رییس حوزه قضایی و موافقت رییس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.

تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه می باشد.

تبصره ۳- اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاه ها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام