کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه های مصوب خدمات قضایی 96

جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ مشخص شد.

متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را اینجا بخوانید

ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را در قالب یک فایل PDF اینجا دانلود کنید

بخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی ابلاغ‌شده از سوی رییس قوه قضاییه را اینجا بخوانید

فایل PDF جدول هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی سال ۹۶ را اینجا دانلود کنید

به گزارش شناسنامه، در جدول انتشار یافته در بخش ضمائم این قانون، روند افزایش سالانه این هزینه ها قابل مشاهده است؛ به نحوی که استفاده از برخی خدمات که تا پیش از این بدون هزینه ارائه می‌شده است، همچون درخواست تصویر از اوراق پرونده، در قانون جدید مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

هزینه پروانه اشتغال وکلای پایه یک دادگستری و تمدید آن نیز از ۷ میلیون ریال در سال ۹۵، به ۸ میلیون ریال افزایش یافته است. 

همانگونه که در جدول زیر مشخص شده است، تعیین قطعی برخی از این موارد منوط به ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه است که به محض ابلاغ در همین مطلب قرار داده خواهد شد.

نرخ تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396

عنوان

تعرفه سال 1396

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

20 هزار ریال

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از 3 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون ریال

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 99 میلیون تا 990 میلیون ریال

تقدیم شکایت کیفری

100 هزار ریال

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

300 هزار ریال

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

300 هزار ریال

هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

300 هزار ریال

هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه در هر مورد

300 هزار ریال

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

300 هزار ریال

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

پروانه وکالت پایه 1

8 میلیون ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد

5 میلیون ریال

پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستانها

850 هزار ریال

پروانه وکالت اتفاقی

600 هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری

200 هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

400 هزار ریال

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا

از 400 هزار ریال تا 1 میلیون و 800 هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال

دو و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال

سه و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله تجدیدنظر

چهار و نیم درصد ارزش خواسته

درمرحله فرجام خواهی

پنج و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

1 میلیون و 500 هزار ریال

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

300 هزار ریال

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قراردادهای قابل تجدیدنظر دادگاه و دیوان عالی کشور

300 هزار ریال

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

15 هزار ریال

هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی

50 هزار ریال

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

100 هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بیمحل

تا مبلغ یک میلیون ریال

60 هزار ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

300 هزار ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال

400 هزار ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال

یک در هزار

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول

200 هزار ریال

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخههای بعدی

150 هزار ریال

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری

300 هزار ریال

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری

از 400 هزار ریال تا 1 میلیون و 800 هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه

هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

300 هزار ریال

هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی

200 هزار ریال

هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

200 هزار ریال

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده

50 هزار ریال

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

500 هزار ریال

درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

مطابق ماده قانونی مربوطه

 

برای مشاهده جدول تعرفه‌های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در ابعاد بزرگ، روی تصویر کلیک کنید

شناسنامه قانون | hazineh96

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام