کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۱

تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی (بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ رییس قوه قضاییه)

در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، “تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌گردد:

الف- به صورت خودکاربری

شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.

ب- دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور

در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.

ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

ماده ۳- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.

جدول تعرفه

ردیف نوع خدمت تعرفه
۱ ورود اطلاعات صورتجلسه‌ها در سامانه جامع (سهامی عام و خاص) سهامی عام هر صورت جلسه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سهامی خاص هر صورت جلسه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۲ ورود اطلاعات صورتجلسه‌ها در سامانه جامع (شرکت های غیر سهامی) هر صورتجلسه ۷۰۰،۰۰۰ ریال
۳ ورود اطلاعات صورتجلسه و موسسات غیر تجاری هر صورتجلسه ۵۰۰،۰۰۰ ریال
۴ ورود اطلاعات درخواست تاسیس شرکت سهامی خاص هر درخواست ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۵ ورود اطلاعات درخواست تاسیس شرکت سهامی عام در دو مرحله ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۶ ورود اطلاعات درخواست تاسیس موسسات غیر تجاری ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۷ درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی (حقیقی و حقوقی) حقیقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال
حقوقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال
۸ درخواست اظهار نامه دفتر ثبت تجاری ۳۰۰،۰۰۰ ریال
۹ درخواست کد فراگیر اتباع خارجی برای جراعان دفاتر رایگان
۱۰ ورود اطلاعات تکمیلی در صورت نقص یا ایراد در موضوعات ۱ تا ۶ این جدول ۳۰۰،۰۰۰ریال
۱۱ انجام خدمات احرازی ذی سمت بودن پس از تهیه پیش نویس سند رایگان
۱۲ ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعان دفتر رایگان
۱۳ درخواست تقاضای تعویض سند مالکیت  ارسال آن ۳۰۰،۰۰۰ ریال
۱۴ ورود اطلاعات  و ارسال اظهار نامه مالکیت اختراعات و علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آن ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۱۵ ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالکیت طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آن ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام