فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

الحاق یک بند به ماده 14 اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۰۳۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ قوه قضاییه)

شماره ۹۰۰۰/۴۱۰۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۵۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶، تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۴۰۳۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

(۱۸. کمک مالی به طرح‌هایی که مستقیماً موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.)

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۴۰۱۵۶/۱۰۰  مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری

معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۲۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ موضوع درخواست اضافه نمودن بند پیشنهادی جهت الحاق به ذیل ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند:

«موافقت می‌شود.»

فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام