کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه های خدمات قضایی 98

جدول کامل هزینه های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۸

بر اساس قانون بودجه سال 1398

با ابلاغ قانون بودجه سال 1398 و ضمائم آن، نرخ جدید تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

 

متن کامل قانون بودجه سال 1398 کل کشور را اینجا بخوانید

ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در قالب یک فایل PDF اینجا دانلود کنید

بخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی ابلاغ‌شده از سوی رییس قوه قضاییه را اینجا بخوانید

فایل PDF جدول هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی سال ۹۸ را اینجا دانلود کنید

تعرفه خدمات قضایی سال 1398 

عنوان جزء

نرخ تعرفه (ریال)

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20.000
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3.300.000 تا 33.000.000 
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 3.300.000 تا 33.000.000 
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 100.000 
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300.000 
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300.000 
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300.000 
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300.000 
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300.000 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000 
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000 
پروانه وکالت اختیاری 600.000 
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان  200.000 
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر  400.000 
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی  از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته 
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته 
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000 
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000 
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000 
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000 
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000 

 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال  60.000
نسبت به مازاد تا ده میلیون (10.000.000) ریال 300.000 
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال 400.000 
مازاد بر یکصد میلیون (100.000.000) ریال  یک در هزار

 سایر موارد

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول 200.000 
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی  150.000 
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری  300.000 
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری  از 400.000 ریال تا 1.800.000 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه 
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 300.000 
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی  200.000 
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا  200.000 
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده   50.000
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور  500.000 
درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392   مطابق ماده قانون مربوطه

 

مطالب مرتبط:

– تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی 97

– تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام