کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲

تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲ (نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۴۲/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ قوه قضائیه)

با عنایت به موافقت ریاست معظم قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ در خصوص «تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲» فایل پیوست جهت درج و ابلاغ در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود. تاریخ قابلیت اجرا، از مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ می‌باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه- سیدبهزاد پورسید

تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲

در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر افزایش یافته و ابلاغ می­‌شود:

تعاریف:

الف- اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی:

ماده ۱- تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۲- تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده ۳- در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده ۴- هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

ماده ۵- در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه­ بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰.۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

ماده ۶- در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

ماده ۷- مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

ماده ۸- دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه می­گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

ماده ۹- در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ   با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

ماده ۱۰- هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

ماده ۱۱- این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ردیف عنوان سند با تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲

(تمام مبالغ در واحد تومان)

ردیف

نوع سند و مدرک

تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال۱۴۰۲

۱

ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)

۳۳,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

۲

ریزنمرات دانشگاه (هرترم)

۳۶,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

۳

کارت شناسایی

۵۴,۰۰۰

۴

کارت معافیت

۵۴,۰۰۰

۵

کارت ملی

۵۴,۰۰۰

۶

شناسنامه

۶۳,۰۰۰

۷

وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)

۹,۰۰۰

۸

ابلاغیه، اخطار قضایی

۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۵,۴۰۰

۹

برگه مرخصی

۷۲,۰۰۰

۱۰

توصیه­نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۷۰۰

۱۱

جواز اشتغال به کار

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰

۱۲

حکم بازنشستگی

۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۱۳

دفترچه بیمه

۷۵,۰۰۰

۱۴

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی

۷۵,۰۰۰

۱۵

ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)

۶۶.۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

۱۶

سند تلفن همراه

۷۲,۰۰۰

۱۷

فیش مستمری

۶۶,۰۰۰+ هر آیتم ۹۰۰

۱۸

کارت بازرگانی هوشمند

۷۲,۰۰۰

۱۹

کارت عضویت نظام مهندسی

۷۲,۰۰۰

۲۰

کارت نظام پزشکی

۷۲,۰۰۰

۲۱

کارت واکسیناسیون

۶۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۹۰۰

۲۲

کارت پایان خدمت

۷۲,۰۰۰

۲۳

گزارش ورود و خروج از کشور

۶۶,۰۰۰+ هر تردد ۱.۳۵۰

۲۴

گواهی اشتغال به تحصیل

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰

۲۵

گواهی تجرد، تولّد، فوت

۷۲,۰۰۰

۲۶

گواهینامه رانندگی

۷۲,۰۰۰

۲۷

گواهی ریزنمرات دانشگاهی

۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

۲۸

گواهی عدم خسارت خودرو

۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۲۹

گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)

۶۴.۸۰۰+ هر سطر ۴,۵۰۰

۳۰

گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)

۷۲,۰۰۰

۳۱

گذرنامه

۸۴,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰

۳۲

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰

۳۳

اساسنامه ثبت شرکت­ها

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰

۳۴

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

۱۰۸,۰۰۰

۳۵

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)

۹۰,۰۰۰

۳۶

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی

۱۲۶,۰۰۰

۳۷

برگ آزمایش پزشکی

۹۰,۰۰۰

۳۸

برگ جلب، احضاریه

۱۰۲.۰۰۰ + هر سطر متن۴,۵۰۰

۳۹

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی

۱۰۲,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴,۵۰۰

۴۰

پروانه دائم پزشکی

۱۰۲.۰۰۰

۴۱

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

۱۰۸,۰۰۰

۴۲

پروانه نشر و انتشارات

۱۰۸,۰۰۰

۴۳

پروانه وکالت

۱۰۸,۰۰۰

۴۴

پرینت­های بانکی

۹۹,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۱.۳۵۰

۴۵

تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی

۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۴۶

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

۱۰۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰

۴۷

جواز دفن

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن ۳.۰۰۰

۴۸

جواز کسب پشت و رو

۱۱۱,۰۰۰

۴۹

ریز مکالمات تلفن

۸۲.۵,۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰

۵۰

سر فصل دروس

۹۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰

۵۱

سند وسائط نقلیه سبک

۱۱۲,۵۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

۵۲

فیش حقوقی

۹۷,۵۰۰+ هر آیتم ریالی ۹۰۰

۵۳

کارت مباشرت

۱۰۸.۰۰۰

۵۴

کارنامه توصیفی ابتدائی

۱۰۰,۵۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۲,۲۵۰

۵۵

گواهی­ها (سایز ) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۷۰۰

۵۶

گواهی ها(سایز ) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر

۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی۴,۵۰۰

۵۷

گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

۱۰۸,۰۰۰

۵۸

گواهی فنی و حرفه­ای

۱۰۸,۰۰۰

۵۹

لیست بیمه کارکنان

۹۷,۵۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰

۶۰

آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۲.۲۵۰

۶۱

اجاره­نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰

۶۲

قرارداد بیمه

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۶,۰۰۰

۶۳

بیمه شخص ثالث

۱۳۲.۰۰۰+ هر سطر توضیحات۳.۷۵۰

۶۴

ترازنامه شرکت­ها، اظهارنامه مالیاتی

۱۵۰,۰۰۰

۶۵

پروانه پایان کار ساختمان

۱۴۴,۰۰۰

۶۶

پروانه دفترچه­ای یا شناسنامه ساختمان

۱۴۴,۰۰۰

۶۷

پروانه مهندسی

۱۴۴,۰۰۰

۶۸

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی،

حکم افزایش حقوق

۱۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۶۹

قرارداد استخدامی

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن قراراد ۴,۵۰۰

۷۰

کارت شناسایی کارگاه

۱۳۸.۰۰۰

۷۱

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز )

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۷۵۰

۷۲

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز )

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰

۷۳

گواهی حصر وراثت

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶,۷۵۰

۷۴

مبایعه­نامه و اجاره­نامه با کد رهگیری

۱۵۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۴,۵۰۰

۷۵

موافقت اصولی

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۵.۴۰۰

۷۶

دفترچه وکالت

۱۳۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۸,۲۵۰

۷۷

تعهدنامه

۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۷۸

اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)

۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۷۹

بارنامه

۱۸۳.۰۰۰

۸۰

برگ سبز گمرکی

۱۶۹.۵۰۰

۸۱

برگ نظریه کارشناسی ملک

۱۸۰,۰۰۰

۸۲

پروانه بهره  برداری (پشت و رو)

۱۷۲,۵۰۰

۸۳

جواز تأسیس

۱۷۱.۰۰۰

۸۴

سند ازدواج یا رونوشت آن

۱۷۵,۵۰۰+ هر سطر مهریه ۲,۷۰۰

۸۵

سند مالکیت (دفترچه­ای)

۱۷۱,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲.۷۰۰

۸۶

هر نقل و انتقال، رهن و غیره

۱۸,۰۰۰

۸۷

قیم­نامه

۱۶۶,۵۰۰+هر سطر متن ۲,۲۵۰

۸۸

مالیات بر ارث

۱۶۲,۰۰۰+ هر نیم سطر ۲,۲۵۰

۸۹

وکالت­نامه (سایز )

۱۸۹,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۶,۷۵۰

۹۰

وکالت­نامه بزرگ (سایز )

۱۶۲,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۸,۲۵۰

۹۱

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت­نامه (پشت و رو)

۲۵۲.۰۰۰

۹۲

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)

۲۲۸.۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

۹۳

سند طلاق یا رونوشت آن

۲۰۲.۵۰۰

۹۴

سند مالکیت (تک برگی)

۲۱۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۹۵

قرارداد

۱۸۹.۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰

۹۶

گزارش حسابرسی

۱۵۰.۰۰۰

۹۷

گواهی حمل و نقل جاده­ای

۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰

۹۸

دفترچه ترانزیت

۱۳۵.۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۷,۰۰۰

۹۹

گواهی آموزشی (شرکت در سمینار)

۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۴.۵۰۰

۱۰۰

سند فروش وسیله نقلیه

۱۷۰,۰۰۰

۱۰۱

صورتحساب مالی

۸۳,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰

۱۰۲

هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه

۲.۲۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام