کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح (بخشنامه شماره 100/137292/9 مورخ 10/9/1398 رییس قوه قضاییه)

به کلیه مراجع قضایی

بر اساس ماده 15 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393، اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیت‌های مالی نهادهای مذکور الزامی می‌باشد. ثانیاً، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفاً برابر بند یـک ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1368، در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها در مراجع قضایی دفاع می‌کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حساب‌های آن وزارت فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بلکه برابر ماده (15) قانون صدرالذکر، محکوم‌به باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تأمین گردد. لذا مقتضی است دادگاه‌ها و دوائر اجرای احکام در صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی، موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی برخلاف قانون انجام نگیرد.

سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضاییه

مقررات مرتبط:

– شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص نحوه اقدام در صورت خودداری دستگاه ها از اجرای آرای محکومیت صادره علیه آنها (بخشنامه شماره 754680 مورخ 7/7/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام