کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

در خصوص صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر (بخشنامه شماره 100/178458/9000 مورخ 28/10/1398 رییس قوه قضاییه)

مراجع قضایی سراسر کشور

بر اساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن مشمولین آن غفلت می ورزند. با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور، مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده 17 قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران می باشند، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام نمایند.

رؤسای کل دادگستری استان ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام