کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

اعلام عناوین جدید خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

امکان ثبت و ارسال تعداد 54 عنوان جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور (بخشنامه شماره 550/28989/9000 مورخ 20/12/1398 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه)

در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضایی با افزودن عناوین جدید لایحه از مورخ 21/12/1398 امکان ثبت و ارسال تعداد 54 عنوان جدید در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور فراهم می‌باشد. ضروری است درخواست متقاضیان را ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال نمایید. عناوین جدید در کارپوشه دفاتر خدمات قضایی در قسمت “ارائه و پیگیری لایحه” قابل مشاهده و انتخاب است که فهرست عناوین به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف عنوان
1 اعتراض به نظریه کارشناسی
2 اعتراض به تقویم خواسته
3 اعتراض به عملیات اجرایی
4 اعتراض مربوط به تنظیم صورتجلسه اموال توقیفی
5 اعتراض راجع به ترتیب تقسیم وجه حاصل از فروش اموال توقیفی
6 ایراد به انتخاب داور
7 ایراد به صلاحیت دادگاه
8 اعتراض به بهای خواسته
9 ادعای جعل نسبت به مستندات
10 اظهار به تقدیم دادخواست جلب ثالث
11 اعلام ایرادات
12 معرفی نماینده به مرجع قضایی
13 اعلام گذشت
14 اعلام جهات رد قاضی
15 ارایه دلایل و مدارک
16 اعلام ابطال کسری تمبر وکالتنامه
17 اعلام پرداخت محکوم‌به
18 معرفی گواه
19 معرفی مال
20 اعلام وکالت
21 معرفی کارشناسان مرضی‌الطرفین به دادگاه
22 معرفی داوران مرضی‌الطرفین به دادگاه
23 معری جانشین متوفی
24 اعلام بازداشت وکیل
25 درخواست تعیین وقت نزدیک
26 درخواست مطالبه خسارت وارده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته
27 درخواست خوانده مبنی بر اخذ تأمین از خواهان
28 درخواست مهلت جهت ارایه اصول اسناد
29 درخواست صدور گزارش اصلاحی
30 درخواست تعیین هزینه آمد و رفت گواه
31 درخواست اتیان سوگند
32 درخواست صدور نیابت قضایی
33 درخواست تصحیح رأی
34 درخواست اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ
35 درخواست توقیف حقوق محکوم علیه
36 درخواست شرکاء محکوم علیه برای فروش کل ملک مشاغی
37 مطالبه وجوه پرداختی محکوم له بابت هزینه‌های اجرایی
38 اعلام پرداخت هزینه‌های قانونی
39 فک قرار بازداشت موقت
40 استرداد وجه
41 درخواست رفع توقیف
42 تحویل مضمون عنه
43 معرفی به پزشکی قانونی
44 درخواست جلب
45 درخواست احضار
46 درخواست نشر آگهی
47 درخواست تغییر وثیقه
48 درخواست تصویر اوراق پرونده
49 درخواست تعیین وکیل تسخیری
50 درخواست تعیین وکیل معاضدتی
51 درخواست تعیین مترجم
52 درخواست‌ جلب سیار
53 درخواست استماع شهادت شهود
54 درخواست معاینه و تحقیق محلی

 

سید حمید نجم آبادی- سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام