کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی

(بخشنامه شماره 100/1462/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)

مقدمه

در اجرای بند 3 اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 8 سیاست های کلی قضایی، ابلاغی 29/7/1381 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بند 25 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی 31/1/1389 معظم له، اجرای برنامه های راهبردی کد 14201 و 21111 برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثربخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی به شرح مواد آتی است

فصل اول: کلیات

ماده 1- واژگان و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- معاون اول: معاون اول قوه قضاییه؛

ب- اداره کل: اداره کل نمایندگی های قوه قضاییه

پ- سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛

ث- مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل، مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرم زدایی به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است؛ از قبیل کمیسیون ها، هیأت ها، کمیته ها، مراجع انتظامی، انجمن ها و شوراها؛

ث- نماینده/ نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقام های مجاز که در این دستورالعمل تعیین شده اند، عهده دار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاه های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین المللی می باشد؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام