کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

نحوه ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نحوه ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۷۱۷/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ اداره کل نظارت الکترونیک قضایی)

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با سلام و احترام

نظر به گزارشات واصله مبنی بر وجود برخی ایرادات و نواقص در هنگام ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی کیفری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دیوان عالی کشور، با عنایت به کثرت درخواست های برگشتی و بررسی های انجام شده توسط اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در علل برگشت در خواست های مذکور، مقتضی است مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به موارد و نکات ارائه شده ذیل نسبت به ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایند.

دستورالعمل ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۱. خدمت در خواست اعاده دادرسی کیفری صرفا شامل ثبت و ارسال درخواست های موضوع ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی می‌باشد لذا از ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون فوق الذکر و ارسال به دیوان عالی کشور اکیدا خودداری گردد.

۲- از ارسال درخواست های اعاده دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور خودداری شود.

۳. اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی (اعم از آنکه حکم اصداری قطعیت یافته مربوطه مرحله بدوی یا تجدیدنظر با فرجام خواهی باشد) امکان پذیر است.

۴. ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا از سوی محکومٌ علیه/ محکومٌ علیهم، وکیل یا نماینده قانونی وی یا افراد مذکور در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعم از همسر و وراث قانونی و وصی او در موارد فوت یا غیبت محکومً علیه پذیرفته خواهد شد، لذا از ثبت این درخواست توسط شخص یا اشخاص فاقد سمت خودداری گردد.

۵. در کلیه درخواست های اعاده دادرسی بایستی متن درخواست، تایپ شده خوانا و صریح باشد و از پیوست نمودن “من درخواست” در قسمت منضمات خودداری شود.

۶. در ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری ذکر ماده ۴۷۴ و جهات مذکور در آن الزامی می باشد. بنابراین ضروری است در “قسمت شرح” ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، و هر یک از بندهای ذیل آن، که علت یا جهت طرح درخواست اعاده دادرسی را برای محکومٌ علیه محکومٌ علیهم فراهم نموده صریحاً ذکر و توضیحات لازم در آن خصوص ارائه گردد.

۷. چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری سابقاً بصورت حضوری در دیوان عالی کشور ثبت گردیده است. از ثبت و ارسال مجدد همان درخواست بصورت الکترونیک، خودداری گردد. چرا که به دلیل داشتن سابقه جاری در سیستم آن مرجع به دفتر عودت داده خواهد شد

۸.در هنگام ثبت درخواست اعاده دادرسی باید تصویر حکمی که از آن درخواست اعاده دادرسی شده و احکام قبلی آن ارسال شود در صورتی که حکم مورد در خواست به جهت عدم اعتراض اعم از واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی قطعی شده باشد لازم است گواهی قطعیت نیز ضمیمه شود.

۹. چنانچه درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل فرد محکومٌ علیه ارائه می گردد باید در وکالتنامه تنظیمی وکالت راجع به اعاده دادرسی کیفری، در حدود اختیارات وکیل صریحاً قید شده باشد. همچنین میزان و مبلغ تمبر مالیاتی با احتساب ۵ درصد تمبر مالیاتی بصورت کامل و طبق تعرفه قانونی پرداخت شود.

۱۰- هزینه دادرسی ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی بایستی به تعداد هر یک از نفرات درخواست دهنده یعنی محکومً علیه/محکومً علیهم (متقاضیان) معادل پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰) ریال به همراه هزینه تصدیق (تطبیق) اوراق و سایر هزینه های مربوط به دفاتر خدمات مطابق تعرفه محاسبه و پرداخت گردد.

۱۱- درخواست اعاده دادرسی کیفری از شاکی پذیرفته نمی شود لذا توجه گردد که متقاضی اعاده دادرسی حتما اشخاص مذکور در بند ۴ این دستورالعمل باشد.

سید حمید نجم آبادی- سرپرست اداره کل نظارت الکترونیک قضایی

1 دیدگاه

  1. بنده بعنوان شاکی در پرونده ضرب و جرح عمدی در تجدیدنظر حکم قطعی برائت متهمین صادر شده، امابدلیل دارا بودن مستندات واضح و مدارک و شواهد و قرائن موجود و نقص چند بند از قانون در رأی بنده درخواست اعاده‌ی دادرسی دارم،، باید چکار کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام