کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

شناسنامه قانون | 768285

دستورالعمل اجرایی قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ردیف

مشاغل

ضریب مورد اعمال

محل خدمت

۱ پزشکان متخصص شاغل در زندان ۴ زندان
۲ پزشک عمومی، داروساز و دندانپزشک شاغل در زندان ۳/۵ زندان
۳ متصدی پست های سازمانی مربی اقدامات تأمینی و تربیتی، مراقب مسئول امور تأمینی و تربیتی و مراقب امور تأمینی و تربیتی که به صورت شیفتی در زندان مشغول به کار می باشند ۲/۵ زندان
۴ متصدیان پست های سازمانی یگان حفاظت که به صورت شیفتی در زندان مشغول به کار می‌باشند ۲/۵ زندان
۵ متصدیان پست سازمانی پرستار که به صورت شیفتی در زندان مشغول به کار می باشند ۲/۵ زندان
۶ متصدیان پست های سازمانی که به صورت اداری در زندان مشغول به کار می‌باشند ۲ زندان
۷ کارمندانی که در ستاد سازمان یا ستاد ادارات کل استان ها مشغول به کار می باشند ۱/۵ ستاد سازمان/ اداره کل


تذکر:
متصدیان پست‌های سازمانی یگان حفاظت که به صورت شیفتی در ستاد سازمان یا ستاد ادارات کل استان ها مشغول به کار می‌باشند، ضریب فوق العاده خاص آنان نیز ۱/۵ محاسبه خواهد شد.

مقررات مرتبط:

قانون تسری فوق‌العاده خاص به سازمان دامپزشكي و سازمان زندان‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام