آزمون تعیین صلاحیت
قوه قضائيه

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (تصویب‌نامه شماره ۴۷۶۵۸/ت۵۹۰۱۹ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۸۸ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۸) اصلاحی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری -مصوب ۱۳۷۵- تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)، عبارت‌های “هشت درصد” و “چهار درصد” به ترتیب به عبارت‌های “یازده درصد” و “یک‌درصد” اصلاح و عبارت “با رعایت تبصره ماده (۱) قانون” حذف می‌شود.

۲- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت “کارافتادگی” عبارت “مستمری از” الحاق می‌شود:

ماده ۱۲- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مذکور در ماده (۱۹) این آیین‌نامه باشند و حق بیمه‌های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.

۳- ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۷- صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانک‌های معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره‌برداری کند. همچنین می‌تواند حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) درآمد خالص سالانه را از طریق تأسیس شرکت‌های تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکت‌های تجاری دیگر بر مبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. صندوق می‌تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام