کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعیین نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸

تعیین نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸ (بخشنامه سازمان بیمه سلامت)

به: وزارتخانه/ سازمان/ اداره کل…

از: اداره کل بیمه سلامت استان تهران

موضوع: ابلاغ حق بیمه سال ۱۳۹۸

سلام علیکم

احتراماْ با عنایت به تصویبنامه شماره ۳۸۹۳/ت۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸ مطابق با مفاد ماده ۷۰ قانون برنامه پنج سال ششم توسعه کشور که از ۱/۱/۱۳۹۸ لازم الاجرا می‌باشد به شرح زیر اعلام می‌گردد.

الف- صندوق کارکنان دولت

وضعیت خدمت نسبت بیمه شده حق سرانه (سهم کارمند) حق سرانه (سهم بیمه گزار) حق سرانه (سهم دولت)
شاغل   اصلی و تبعی (۱)  ۲ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه بدون احتساب حق ‌عائله‌مندی و اولاد  ۲ درصد ۳ درصد
 بازنشسته و موظفین اصلی و تبعی (۱)  ۱/۷ درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری  ۲ درصد ۳/۳ درصد
 شاغل و بازنشسته تبعی (۲): شامل همسر دوم و بعد کارمند مرد و همسر و فرزندان کارمند خانم  ۴۸۴.۰۰۰ ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه  –
 شاغل و بازنشسته تبعی (۳): شامل پدر و مادر، فرزند خوانده، عروس و داماد و نوه و غیره   ۵۹۲.۵۵۶ ریال بابت حق سرانه هر نفر در ماه  –

1‏‏‏‏‏- الف‏‏- حق بیمه درمان خانواده های شاغلین، بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نمایند به ترتیب 2 درصد از حقوق و مزایای مستمر برای شاغلین و 7‏‏‏‏‏/1 درصد برای بازنشستگان و موظفین و مابقی تا 7 درصد  حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی می باشد.

2‏‏‏‏‏- الف‏‏‏‏‏- در خصوص کارکنانیکه زوجین هر دو مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند:

1‏‏‏‏‏-2‏‏‏‏‏-الف- حق بیمه درمان زوجه در صورتیکه مایل به ابطال دفترچه خود و دریافت دفترچه از محل خدمت همسر باشند حق بیمه مذکور در جدول فوق بصورت خانوار وصرفا از حقوق سرپرست (زوج)کسر می گردد.

2‏‏‏‏‏-2‏‏‏‏‏-الف درصورتیکه زوجه از محل خدمت خود دفترچه دریافت نموده باشد راسا ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه خواهد بود.

3‏‏‏‏‏-الف‏‏‏‏‏- فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان 22سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تبعی یک محسوب می شوند.

4‏‏‏‏‏- الف‏‏‏‏‏- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند در صورت استمرار، حق بیمه بر مبنای حق بیمه تبعی 3 بر اساس ضوابط جاری و با پرداخت ماهیانه 556‏‏/591 ریال امکان پذیر خواهد بود.

5‏‏‏‏‏- الف‏‏‏‏‏- درصورتی که حقوق دریافتی کارکنان کشوری کمتر از حداقل حقوق مشمولین قانون کار (15168820ریال) باشدحق بیمه آنها براساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می گردد.

6‏‏‏‏‏- الف‏‏‏‏‏- کارکنان شاغل مشمول در صورت حدوث هریک از حالت‌های مندرج در ماده 6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (بازخریدی ‏‏‏‏- استعفاء‏‏‏‏‏- اخراج- مرخصی بدون حقوق) میتوانند با پرداخت کامل حق بیمه و بعبارتی 7 درصد دو برابر حداقل حقوق قانون کار (30337640ریال) بصورت ماهیانه (2123635ریال) از بیمه درمان صندوق کارکنان دولت بهره مند شوند.

‏‏‏ب‏-‏ حق بیمه موسسات مشمول دو نهم (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون بیمه همگانی)، معادل دونهم از 7 درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست برای بیمه شدگان اصلی و تبعی (1) می‌باشد.

ج‏‏- براساس جدول شماره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 نرخ صدور،تعویض وتمدید هرجلد دفترچه 000‏‏/30 ریال و برای صدور دفترچه المثنی بار اول 000‏‏/90 ریال و دفعات بعد000‏‏/180 ریال تعیین و ابلاغ گردیده است.

د‏‏- طبق بخشنامه ارسالی سازمان متبوع انجام هر گونه عملیات بیمه گری اعم از صدور اولیه، تعویض، تمدید و المثنی دفترچه بیمه برای فرزندان 18 سال به بالای اناث و ذکور بیمه شدگان صرفا بعد از رویت شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

همچنین در این رابطه مقتضی است مقرر فرمائید ضمن  مراجعه به آدرس اینترنتی اداره کل بیمه سلامت استان تهران به نشانی www.th.ihio.gov.ir(psc.bimehsalamat.ir‏/psc‏/) و دریافت صورت مغایرت آماری وصورتحساب از سایت مذکور نسبت به ارسال اظهار نامه حق بیمه از سامانه درآمد شرکای کاری حداکثر تا پایان ماه بعد اقدام لازم معمول گردد. در پایان شایان ذکر می‌باشد اگر بدلایلی ارسال فایل حق بیمه تا سه ماه متوالی دارای تاخیر باشد این امر می‌تواند موجبات اختلال در مراحل صدور، تعویض وتمدید دفترچه کارکنان نهاد بیمه گزار گردد.

سازمان بیمه سلامت استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام