کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل تسهيل ساماندهی نيروی انسانی مازاد وزارتخانه‌های ادغام شده

دستورالعمل تسهيل ساماندهي نيروي انساني مازاد وزارتخانه‌هاي ادغام شده (بخشنامه ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

به منظور تسهيل در ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانه‌هايي كه در اجراي ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري ادغام شده‌اند و در جهت استفاده بهينه از توانمندي‌هاي اين‌گونه نيروها در نظام اداري كشور، مقتضي است در انتقال آنان از وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي موارد زير رعايت گردد:

۱- وزارتخانه‌هاي جديد (شوراها يا كميسيون‌هاي تحول اداري وزارتخانه‌ها) موظفند مشخصات كارمندان مازاد بر نياز خود را حداكثر ظرف مدت دو هفته احصاء نموده و ضمن اطلاع‌رساني به كارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال نمايند. همچنين آن دسته از نيروهاي مازاد بر نياز كه مشمول جابه‌جايي هستند از طريق شوراهاي (كميسيون‌هاي) تحول اداري وزارتخانه مشخص شده و پس از تأييد وزير با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و از طريق سامانه كارمند ايران (به آدرس modir.karmandiran.ir) به دستگاه‌هاي متقاضي نيرو انتقال خواهند يافت.

۲- در انتقال كارمندان مازاد بر نياز وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، موارد زير رعايت گردد:

الف- تعيين محل جغرافيايي خدمت كارمندان انتقالي، بر اساس بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.

ب- كارمنداني كه شهرستان محل خدمت آنان تغيير مي‌كند، مراتب از طريق وزارتخانه متبوع به كارمند اعلام مي‌شود تا پس از جلب موافقت كارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حكم انتقال وي اقدام نمايد.

۳- آن دسته از نيروهاي مشمول جابه‌جايي وزارتخانه‌هاي ادغامي كه امكان انتقال آنان به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم نيست، با استفاده از ساز و كار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، توسط وزارتخانه‌هاي جديد و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته و بازخريد خواهند شد.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام