کتاب استخدامی اداری ها
سازمان امور مالیاتی کشور

اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحی موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۴۷۷ /۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱)

 

اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحی موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۴۷۷ /۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱)

در اجرای ماده (۴) دستورالعمل موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳/۴۳۴۸-۲۱۱ مورخ ۴/۱۱/۸۳ در خصوص نحوه اجرای تبصره (۲) ماده ۱۰۴ قانون مذکور مقتضی است به منظور اعلام نظر در اجرای تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.

۱- با بررسی سوابق پرونده مؤدی(دریافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعالیت صادره از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با رعایت دستورالعمل اجرائی موضوع ماده(۱۲) آیین نامه اجرائی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ ق.م.م و انطباق آن با نحوه فعالیت مؤدی(مورد استعلام) اطمینان حاصل گردد.

۲- ضمن اخذ قرارداد یا سایر مستندات مربوط به فعالیت های موضوع استعلام،مراتب را با مصادیق فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م تطبیق نمایند و از شمول فعالیت آن اطمینان حاصل نمایند.

۳- با بررسی سوابق پرونده مالیات مؤدی(دریافت کننده وجوه) از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین سال مالیاتی که مؤدی مورد نظر مکلف به تسلیم آن بوده است اطمینان حاصل گردد.

در صورت دارا بودن شرایط مذکور با رعایت مقررات نسبت به معافیت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد.

ضمناً از آنجائیکه طبق مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرائی تبصره(۳) ماده ۱۳۹ و مقررات تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد در ذیل اعلام نظر تصریح شود، چنانچه مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید مالیات متعلق با رعایت مقررات از مؤدی مطالبه خواهد شد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام