کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری

قانون استفساریه در خصوص منافات داشتن عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری (در مرحله پیشنهاد لایحه)

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396/4/20 موادی از قانون قبلی من جمله ماده (28) که به موجب آن اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل ماده محروم شده بودند دامنه شمول این محرومیت به موجب جزء دوم از بند (الف) و بند (د) و بند (4) ذیل بند (ج) در ماده (7) در قانون اصلاحی به ترتیب به رییس سازمان نظام مهندسی کشور، اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیئت رییسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس و همچنین رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان مهندسی، رییس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف ایران، رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری تسری داده شده است.

بر این اساس با عنایت به اینکه در زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی چنین ممنوعیتی وجود نداشته و تعدادی از اعضای شوراها از بین افراد یاد شده انتخاب گردیده اند، ادامه خدمت آنها به موجب قانون با ابهام روبرو و باعث مشکلاتی شده است.

لذا با توجه به موارد فوق، وزارت کشور متن پیش نویس لایحه استفساریه ذیل را جهت تصویب در هیئت دولت و ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.

این پیشنهاد در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی می باشد.

لایحه استفساریه:

ماده واحده: با توجه به قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر منافات داشتن عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور، در جزء دوم از بند (الف) و بند (د) و جزء (4) از بند (ج) در ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396/4/20 و با عنایت به تأخر زمانی تصویب بند (4) ماده (28) (الحاقی 1386/8/27) نسبت به تاریخ تصویب استفساریه فوق الذکر (1384/10/25) آیا اشخاص ممنوع شده به موجب قانون بعدی که با روند فوق الذکر به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب شده اند و در زمان انتخابات مشمول ممنوعیت نبوده‌اند می‌توانند به طور همزمان عضو یکی از شوراهای موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی شوند یا خیر؟

منبع:‌ سایت دفتر هیئت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام