کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری‌ها

تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری‌ها (بخشنامه شماره ۳۶۰۷۹ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور

با سلام و احترام

نظر به اینکه آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۵/۸/۸۱ هیئت وزیران به موجب دادنامه شماره ۸۵۴-۸۵۲ مورخ ۸/۷/۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و به تبع آن مطابق ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب و کارکنان شهرداری (مستخدمین رسمی و پیمانی) از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و از نظر پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، فلذا ضرورت دارد تا در راستای اجرای مقررات مذکور در ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳هـ مورخ ۸/۱۱/۷۰ هیأت وزیران و ماده «۱۳» آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۵/۱۱/۷۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر یک از شهرداری های کشور کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، برای انجام وظایف مصرح در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و همچنین وظایف مقرر در بخشنامه شماره ۱۸۱۵/ق مورخ ۳۱/۶/۶۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ذیربط آن، تشکیل گردد.

اعضای کمیته مذکور با ملحوظ داشتن ساختارهای سازمانی مصوب در شهرداری‌های کشور عبارتند از:

۱) معاون اداری و مالی یا مدیران دارای عناوین مشابه مربوط

۲) مدیر کل کارگزینی یا مدیران دارای عناوین مشابه مربوط

۳) مدیر کل تشکیلات یا مدیران دارای عناوین مشابه مربوط

۴) بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل

۵) معاون هر یک از شاخه‌های تخصصی حسب مورد

ملاحظات:

۱) احکام اعضای کمیته با امضاء شهردار شهرداری ذیربط صادر خواهد شد.

۲) در انتخاب اعضاء کمیته از مدیران دارای عناوین مشابه، ارشدیت به لحاظ سلسله مراتب سازمانی ملاک عمل است.

۳) مواردی که مستلزم اخذ تصمیم‌گیری و مجوز از طریق این سازمان می‌باشد از جمله جذب و بکارگیری نیروی انسانی، استخدام، تبدیل وضعیت و… طبق روال سنوات قبل انجام خواهد شد.

۴) در راستای اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری‌ها مبنی بر نظارت عام وزارت کشور، نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد. بدین‌منظور شهرداری‌ها موظفند یک نسخه از صورتجلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل را به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به دفتر ذیربط در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مربوطه ارسال نمایند. معاونت مذکور می بایست شیوه عملکرد کمیته ها را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار داده و صورتجلسات ارسالی را نیز حداکثر ظرف دو هفته بررسی و نظارت لازم معمول نمایند.

۵) در صورت نیاز دستورالعمل‌های تکمیلی توسط دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات این سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

با عنایت به موارد مطروحه لطفاً دستور فرمایید شهرداری‌های تابعه آن استان به قید فوریت نسبت به تشکیل کمیته مذکور اقدام و تکالیف موضوع آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و قانون نظام هماهنگ پرداخت را با رعایت ضوابط و ملاحظات ذکر شده، از طریق این کمیته، راهبری نمایند.

مهدی جمالی‌نژاد- رییس سازمان

مطالب مرتبط:

استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها/ تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام