کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

اصلاح اعضای ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور

اصلاح اعضای ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور (مصوبه شماره ۲۶۴۲۹/۲۰۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري)

شورای عالی اداری در یکصد و سی و هـشتمین جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و در اجرای مفاد مصوبات شماره ۲۰۵۶/۱۲/۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۷ و شماره ۲۹۰/۱۳.ط مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورا، به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه تحول اداری کشور در دسـتگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن با توجه به تغییرات ساختاری به عمل آمده تصویب نمود:

اصلاح اعضای ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور

۱- اعضای ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: رییس ستاد

ـ معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: نایب رییس

ـ یک نفر از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به انتخاب معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

ـ رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی.

ـ چهارنفر از معاونان وزارتخانه‌ها (از بخش‌های امور فرهنگی و آموزشی، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور تولیدی) صاحب‌نظر در مسایل مدیریت به پیشنهاد رییس ستاد و تأیید رییس شورای عالی اداری.

ـ چهار نفر صاحب نظر در مسـایل مدیریـت و منابع انسانی و فناوری اطلاعات به پیشنهاد رییس ستاد و تأیید رییس شورای عالی اداری.

ـ رییس امور بهره‌وری و همکاری‌های بین‌المللی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: عضو و دبیر ستاد.

۲- عبارت‌های «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» در مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی اداری، مربوط به شبکه راهبری تحول اداری به ترتیب به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» و «معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» اصلاح می‌‌گردد.

۳- ترکیب اعضاء «کارگروه تخصصی تحول امور اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات» شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ـ تغییر ردیف (۵) از «مدیرعامل شرکت مخابرات استان» به «مدیرکل فناوری و ارتباطات استان».

ـ اصلاح کلمه «رییس» به «مدیرکل» در ردیف‌های (۶)، (۸)، (۱۰) و (۱۱).

ـ اضافه نمودن عبارت زیر با شماره ۱۵ به ترکیب اعضاء کارگروه:

«یکی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان» به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید استاندار.

۴- عبارت ذیل به مجموعه وظایف ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، کمیسیون‌های تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، کارگروه تخصصی تحول امور اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اضافه می‌گردد:

«انجام مأموریت‌ها و وظایف محول‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن.»

۵- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارایه خواهد نمود.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ لطف‌ا… فروزنده‌دهکردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام