کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی (مصوب 14/4/1362)

آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی (مصوب 14/4/1362)

ماده 1‌- هیأت‌ نظارت‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ هیأت‌ نامیده‌ خواهد شد، لااقل‌ هفته‌ای‌ یک‌ بار تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده 2- تاریخ‌ تشکیل‌ هر یک‌ از جلسات‌ قبلاً از طرف‌ خود هیأت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد شد.

ماده 3- هیأت‌ از بین‌ اعضاء خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌ برای‌ مدتی‌ که‌ عضویت‌ هیأت‌ را خواهد داشت‌ انتخاب‌ خواهد نمود و ابلاغ‌ تصمیمات‌ هیأت‌ به‌ عهده‌ او می‌باشد.

ماده 4- جلسات‌ هیأت‌ با حضور لااقل‌ دو نفر رسمیت‌ خواهد داشت‌.

ماده 5- تصمیمات‌ با اکثریت‌ در رأی‌ معتبر خواهد بود و نظر مخالف‌ ذیلاً یادداشت‌ خواهد شد.

ماده 6- اجرای‌ تصمیمات‌ هیأت‌ و اداره‌ امور دفتری‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ به‌ عهده‌ دبیر هیأت‌ خواهد بود که‌ طبق‌ مفاد ماده‌ 7 از طریق‌ هیأت‌ انتخاب‌ خواهد شد.

ماده 7- هیأت‌ به‌ منظور امکان‌ انجام‌ وظایف‌ و اعمال‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود افرادی‌ را که‌ در امور مالی‌ و درآمد و فنی‌ و حقوقی‌ سابقه‌ و تخصصی‌ داشته‌ باشند از بین‌ کارکنان‌ شاغل‌ سازمان‌ و با توجه‌ به‌ تشکیلات‌ مصوب‌ هیأت‌ انتخاب‌ و به‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ معرفی‌ خواهد نمود که‌ با صدور ابلاغ‌ در اختیار هیأت‌ قرار گیرند. نحوه‌ عمل‌ و ساعات‌ کار و امور کارگزینی‌ آنان‌ مطابق‌ با سایر کارکنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.

تبصره‌- کارکنان‌ مذکور با پیشنهاد هیأت‌ و حکم‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، حق‌ مراجعه‌ به‌ شعب‌ نمایندگیها و دفاتر و اسناد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ منظور تحصیل‌ مدارک‌ و اطلاعات‌ موزه‌ احتیاج‌ را خواهند داشت‌.

ماده‌ 8- هیأت‌ جهت‌ اجرای‌ مفاد ماده‌ 17 اساسنامه‌ سازمان‌ می‌تواند از خدمات‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده‌ نماید.

ماده‌ 9- تهیه‌ موجبات‌ و ترتیب‌ انجام‌ فوری‌ مأموریتهای‌ موضوع‌ ماده‌ 8 آیین‌نامه‌ از نظر تأمین‌ وسائل‌ و هزینه‌های‌ لازم‌ با سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و مدیرعامل‌ سازمان‌ بدین‌ منظور اعتبارات‌ لازم‌ را در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پیش‌بینی‌ و پرداخت‌ خواهد نمود.

ماده‌ 10- افراد یا اعضاء موسساتی‌ که‌ به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ و اعمال‌ نظارت‌ و اختیارات‌ قانونی‌ هیأت‌ در موارد خاصی‌ که‌ به‌ ایشان‌ ماموریت‌ داده‌ می‌شود در حکم‌ حسابرسان‌ و بازرسان‌ سازمان‌ تلقی‌ خواهند شد و کلیه‌ کارفرمایان‌ و یا افراد مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ همچنین‌ مسئولین‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و واحدهای‌ تابعه‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ مکلفند اسناد و مدارک‌ مورد نیاز را در اختیار افراد و یا اعضاء موسسات‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ قرار دهند.

ماده‌ 11- بودجه‌ مربوط‌ به‌ هیأت‌ نظارت‌ توسط‌ سازمان‌ با نظر هیأت‌ تهیه‌ و ضمن‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منظور خواهد شد.

ماده‌ 12- صورت‌ جلسات‌ هیأت‌ در دفتر مخصوصی‌ که‌ برای‌ این‌ منظور تهیه‌ می‌شود درج‌ و به‌ امضاء اعضاء هیأت‌ خواهد رسید.

ماده‌ 13- این‌ آیین‌ نامه‌ در سیزده‌ ماده‌ و یک‌ تبصره‌ براساس‌ ماده‌ 19 اساسنامه‌ سازمان‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ در تاریخ‌ 14/4/1362 در هیأت‌ نظارت‌ تصویب‌ و از همین‌ تاریخ‌ قابل‌ اجرا است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام