کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

شروع بیماری منجر به از کار افتادگی

شروع بیماری منجر به از کار افتادگی (دستور اداری شماره ۶۹۴۷۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۸/۸۴ مشترک واحدهای فنی و درآمد و درمان به سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان

مدیریت درمان

با سلام

همانگونه که آگاهی دارند ماده (۷۵) قانون تأمین اجتماعی در مقام تعیین شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی به علت بیماری عادی و حوادث غیرناشی از کار برآمده است.

نظر به اینکه در رابطه با مفهوم «ابتلاء به بیماری» و «بیماری منجر به از کارافتادگی» که در متن ماده مذکور آمده و بیمه شده باید قبل از آن سابقه و شرایط مقرر را احراز نماید ابهامات و بعضاً تعاریف و اظهارنظرهای مغایر وجود دارد، لذا مقرر می گردد کلیه واحدهای ذیربط در احراز شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی به سبب بیماری عادی و نیز در احتساب متوسط دستمزد موضوع تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون شرح زیرین را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند:

با توجه به صدر و ذیل ماده (۷۵) و تبصره (۲) ذیل ماده (۷۲) قانون تأمین اجتماعی که بیماری را مقید به صفت «منجر به از کارافتادگی» نموده و با نگرش به تعریف بیماری موضوع بند (۷) ماده (۲) قانون (بویژه حالات دوم و سوم مقرر در آن) و نیز با عنایت به مفاد و مدلول ماده (۹۰) قانون و همچنین نظریه هفتاد و دومین جلسه شورای حقوقی سازمان مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ اعلام می گردد:

مفهوم «ابتلاء به بیماری»، «بیماری منجر به از کارافتادگی» و «شروع بیماری منجر به از کارافتادگی» ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری، علایم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت) بیمه شده را به سوی ناتوانایی دائمی (از کارافتادگی کلی) سوق می دهد.

توضیح اینکه بیماری های منجر به از کارافتادگی معمولاً دارای سیر طبیعی از نهفتگی، ظهور آثار و علائم بالینی، پیشرفت و بهبود، رشد و عقب نشینی، تغییر و تثبیت، تشدید و اوج و در نهایت ایجاد ناتوانایی دائمی می باشند.

بدیهی است سیر پیشگفته عموماً همراه با استفاده از خدمات درمانی و بعضاً توان بخشی بوده و بطور متناوب سبب استراحت پزشکی و اشتغال به کار می گردد. بنابراین، در سیر طبیعی بیماری ها مراد از «ابتلاء به بیماری»، «بیماری منجر به از کارافتادگی» و «شروع بیماری منجر به از کارافتادگی» زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانایی اشتغال به کار بیمه شده است که بصورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و از کارافتادگی کلی منجر می گردد.

غلامرضا سلیمانی- رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام