کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱۹۷۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران کل تأمین اجتاعی استان

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان

پیرو دستور اداری شماره ۷۴۶۵/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ و به استناد مفاد جزء (۵) تبصره (۳) قسمت (ت) بند (۴) تصویبنامه شماره ۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران، حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می گردد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۵۷.۰۰۰ ریال تعیین و همچنین بر اساس تبصره بند (۷) تبصره (۳) قسمت (ت) بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و می نمایند از ابتدای سال جاری معادل ۱.۰۲۳.۵۰۰ ریال اعلام می گردد.

مقتضی است واحدهای اجرایی نسبت به وصول مابه التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان، امور مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استان ها، رؤسا و مسئولین واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهد بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام