کتاب استخدامی اداری ها
برنامه چهارم

قانون اصلاح مواد(139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 (مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 که به‌عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/3/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383-

ماده 1- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده(139) ‌قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 الحاق می‌گردد.

تبصره- هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدبود.

ماده 2- متن ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف- عبارت «به استثناء جزء (1) بند (ب)» پس از عبارت «مواد (1)» اضافه می‌شود.

ب- متن قسمت اخیر جزء(8) بند(الف) ماده(1) تنفیذی به عبارت«مصوبات این شورا با رعایت ماده(139) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء می‌باشد» تغییر می‌یابد.

قانون فوق مشتمل بر دوماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 6/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام