کتاب استخدامی اداری ها
برنامه چهارم

تدوین ضوابط‌ و استانداردهای ‌مصادیق نظم‌ و انضباط اداری‌ و مالی

اتخاذ تصمیماتی در خصوص تدوین ضوابط‌، دستورالعملها و استانداردهای مربوط به ‌مصادیق نظم‌ و انضباط اداری‌ و مالی موضوع ماده ‌۱۴۹قانون ‌برنامه ‌چهارم ‌توسعه‌ (تصویبنامه شماره‌  ۶۹۸۰۳/ت۳۲۳۹۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱۲.۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۲۰۲۵۳ مورخ‌۱۳۸۳.۱۱.۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۳- تصویب نمود:

۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حسب مورد باهمکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های همکار، نسبت به تدوین ضوابط‌، دستورالعملها و استانداردهای مربوط‌به موضوعات مذکور در جدول پیوست‌(۱) که به عنوان مصادیق نظم و انضباط اداری و مالی شناخته می‌شوند، اقدام و پس از تأیید شورای‌عالی اداری برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نمایند.

۲- دستگاههای اجرایی موظفند در تدوین و ارایه آمار و اطلاعات موردنیاز، با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است رعایت ضوابط و استانداردهای تدوین‌شده را درشاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ نموده و هر ساله عملکرد دستگاههای اجرایی را در این‌خصوص بررسی و گزارش آن را به هیأت وزیران ارایه نماید.

۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سازوکار موردنیاز برای بهره‌مندی دستگاههای اجرایی از بخشی از صرفه جویی های حاصل از رعایت این ضوابط و استانداردها را در تمامی آیین‌نامه‌هایی که‌در این خصوص تدوین می‌کند، مشخص و تعیین نماید.

۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول پیگیری و اجرای‌تکالیف مندرج در این تصویبنامه بوده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این تصویبنامه را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نمایند.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام