کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ورزش و جوانان

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۹۹۳۹۶/ت۵۴۸۲۳هـ ‌مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ هیئت وزیران)

وزارت ورزش و جوانان

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۸/۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۵۷۰/ص/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ‌(۳) ماده ‌واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران- ‌‌مصوب ۱۳۹۵- ‌‌، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

ماده ‌۱- ‌در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- ‌کمیته بین‌المللی المپیک ( IOC ): سازمان بین‌المللی، غیر انتفاعی و غیردولتی می‌باشد که انجام وظایف، مسئولیت‌ها و تعهداتی را عهده‌دار است که در منشور المپیک تعیین شده است.

۲- ‌کمیته: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ( NOC ) نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل، با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش‌های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است که در چهارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. حوزه قانونی و اختیارات کمیته، تمامی قلمرو جغرافیایی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

۳- ‌منشور المپیک (OC) : سندی که اصول اساسی و ارزش‌های بنیادین جنبش المپیک را گردهم آورده و ضمن اینکه به‌عنوان اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک تلقی می‌گردد، حقوق متقابل و تعهدات اصلی و نیز ضوابط فعالیت سازمان‌های رسمی فعال در عرصه ورزش جهان از جمله کمیته‌های ملی المپیک را تبیین می‌نماید.

۴- ‌فدراسیون بین‌الملل (IF) : سازمان بین‌المللی مستقل که عهده‌دار اداره یک یا چند رشته ورزشی در جهان بوده و از سوی کمیته بین‌المللی المپیک به رسمیت شناخته شده باشد.

۵- ‌‌شورای المپیک آسیا ( OCA ): سازمانی مستقل و غیردولتی که به‌عنوان بالاترین مرجع ورزشی قاره، کلیه فعالیت‌های ورزشی در آسیا را تحت نظارت دارد و یکی از پنج نهاد قاره‌ای به رسمیت شناخته شده توسط کمیته بین‌المللی المپیک است.

۶- ‌‌کنفدراسیون قاره‌ای (CF) : سازمانی مستقل و غیردولتی که به نمایندگی و تحت نظر فدراسیون بین‌المللی یک رشته ورزشی، متولی اداره آن رشته در سطح قاره می‌باشد و از سوی فدراسیون بین‌المللی مربوط و نهاد قاره‌ای ذی‌ربط به رسمیت شناخته می‌شود.

۷- ‌فدراسیون ورزشی ملی (NF) : نهاد عمومی غیردولتی که اداره یک یا چند رشته ورزشی را در سطح ملی عهده‌دار بوده و از منظر بین‌المللی، عضو فدراسیون بین‌المللی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ‌۲- ‌اهداف و مأموریت‌های کمیته به شرح زیر است:

۱- ‌گسترش، ترویج و صیانت از جنبش المپیک، ترویج صلح، تعالی همه‌جانبه انسان، توسعه و ارتقای ورزش بانوان، حق انتخاب آزادانه رشته‌های ورزشی و ترغیب اخلاق ورزشی (مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، توجه مسئولانه به مسایل زیست‌محیطی.

۲- ‌حضور در بازیهای آسیایی، المپیک و سایر بازیهای مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک.

ماده ‌۳- ‌وظایف و اختیارات کمیته به شرح زیر است:

۱- ‌اجرای منشور المپیک و نظارت بر اجرای قوانین بین‌المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه کمیته بین‌المللی المپیک.

۲- ‌هدایت و راهبری و گسترش ورزش قهرمانی در کشور مبتنی بر رویکرد علمی به‌ویژه از طریق بسترسازی برای رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای توانایی‌های فکری، جسمی و روانی ورزشکاران.

۳- ‌گسترش ورزش همگانی به‌ویژه از طریق ترغیب عموم مردم به انجام فعالیت‌های ورزشی و حفظ سلامتی خود.

۴- ‌اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض، خشونت و فساد در ورزش، گسترش و ترویج اخلاق ورزشی و نیز مبارزه با پدیده زورافزایی (دوپینگ) با تأکید بر پذیرش و اجرای قوانین جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و همچنین محترم شمردن نقش و مسئولیت‌هایی که در قانون جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) برای کمیته‌های ملی المپیک در نظر گرفته شده، به صورتی که اطمینان حاصل گردد که سیاست‌ها و قوانین، شرایط عضویت و دستورالعمل‌های مدیریت نتایج آزمایشات در انطباق با آن باشد.

۵- ‌‌حمایت از فدراسیون‌های ورزشی ملی در اجرای فعالیت‌هایشان که به‌صورت مستقل و با همکاری و هماهنگی نزدیک فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی متبوع انجام می‌شود.

۶- ‌‌نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ملی در انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی.

۷- ‌حفظ و گسترش ارتباطات کارآمد بین‌المللی به‌ویژه با کمیته بین‌المللی المپیک،

شورای المپیک آسیا، فدراسیون‌های بین‌المللی، کنفدراسیون‌های قاره‌ای، کمیته‌های ملی المپیک سایر کشورها و سایر تشکل‌های بین‌المللی مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک که در عرصه ورزش فعالیت می‌نمایند.

۸- ‌‌تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی با رویکرد علمی کردن ورزش و بهسازی منابع انسانی آن، از طریق تشکیل و اداره نهادهای علمی، فرهنگی و هنری مرتبط از جمله آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک و موزه المپیک.

۹- ‌حمایت و پشتیبانی از دفاتر و دبیرخانه‌های فدراسیون‌های بین‌المللی، کنفدراسیون‌های قاره‌ای و سایر نهادها و فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک که در کشور مستقر می‌شوند و نیز حمایت از نمایندگان ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران در جهت کسب و حفظ کرسی‌های رسمی ورزشی در عرصه بین‌المللی.

۱۰- ‌کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی ورزش زنان در همه ابعاد آن در کشور.

۱۱- ‌حمایت از سازمان‌‌های عمومی و مردمی فعال در عرصه ورزش کشور به‌ویژه باشگاه‌های ورزشی، تیم‌‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و نیروهای مسلح، در حد امکانات و مقدورات کمیته.

۱۲- ‌انتخاب و نامزدی شهرهای متقاضی میزبانی بازی‌های المپیک و سایر رویدادهای به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، از بین شهرهای کشور. کمیته در این رابطه از حق انحصاری برخوردار است.

۱۳- ‌تشکیل و اداره شرکت و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه فعالیت کمیته با رعایت قوانین مربوط و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بنا به ضرورت در جهت کمک به درآمدسازی کمیته و همچنین عقد قرارداد با حامیان مالی مشروط بر اینکه درآمد حاصله منحصراً جهت انجام مأموریت، ایفای نقش، تحقق اهداف و وظایف و نیز فعالیت‌هایی که کمیته مطابق با مفاد منشور المپیک و اساسنامه حاضر برای آنها تشکیل شده است، مصرف شود.

۱۴- ‌همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان‌های دولتی و غیردولتی که می‌توانند کمیته را در نیل به اهداف و انجام وظایفش یاری نمایند. در عین حال، این همکاری نباید به شکلی باشد که در منافات با مفاد منشور المپیک بوده و یا منجر به هرگونه دخالتی از سوی سازمان‌های مزبور شود.

۱۵- ‌مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی و نیز هرگونه درخواست و اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و گروه‌های دولتی و غیردولتی که در تعارض با قوانین بین‌المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقلال خود را حفظ نماید.

۱۶- ‌تدوین، تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات و مقالات ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی و خبری مرتبط با اهداف و وظایف کمیته و نیز ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز.

۱۷- ‌اجرای برنامه های ویژه گرامیداشت روز یا هفته المپیک.

۱۸- ‌‌تهیه پرچم، نماد و سرود کمیته که باید پس از تصویب هیأت اجرایی کمیته به تأیید کمیته بین‌المللی المپیک برسد.

۱۹- ‌مشارکت در برنامه‌ها و بهره‌مندی از حمایت‌های المپیک همبستگی المپیک (سولیداریتی) کمیته بین‌المللی المپیک به‌منظور تحقق هر چه بهتر مأموریت‌ها و وظایف کمیته.

تبصره-‌ ‌‌به جز مأموریت، نقش، اهداف و وظایف منبعث از منشور المپیک که باید تماماً توسط کمیته و تحت اختیارات و مسئولیت انحصاری آن انجام شود، کمیته می‌تواند با تصویب هیأت اجرایی و تأیید مجمع عمومی، اجرای بخشی از سایر وظایف خود را به سایر نهادها و سازمان‌های ورزشی کشور تفویض نماید.

ماده ‌۴- ‌ارکان کمیته به شرح زیر است:

۱- ‌مجمع عمومی.

۲- ‌هیأت اجرایی.

۳- ‌رییس.

۴- ‌حسابرس(بازرس قانونی).

ماده ‌۵- ‌‌ترکیب مجمع عمومی به ‌شرح زیر است:

۱- ‌هر ایرانی صاحب صلاحیت که عضویت کمیته بین‌المللی المپیک را داشته باشد.

۲- ‌شش نفر از میان قهرمانان فعال یا بازنشسته‌ای که از آخرین حضورشان در بازی‌های المپیک بیش از سه دوره نگذشته باشد، ضمن آن‌که انتخاب حداقل دو نفر از آنها از میان زنان خواهد بود. این قهرمانان در چهارچوب دستورالعمل کمیته بین‌المللی المپیک توسط کمیسیون ورزشکاران با امعان نظر به دو شاخص عمده سطح عناوین کسب شده و ویژگی‌های اخلاقی ایشان انتخاب می‌شوند.

۳- ‌رییس و در صورت غیبت رییس، نماینده عضو و منتخب هیأت رییسه هر فدراسیون ملی عضو فدراسیون‌های بین‌المللی که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها بر مبنای آخرین تصمیمات کمیته بین‌المللی المپیک در برنامه بازی‌های المپیک قرار می‌گیرند. فهرست اسامی این فدراسیون‌ها به شرح پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

۴- ‌رییس و در صورت غیبت رییس، نماینده عضو و منتخب هیأت رییسه هر فدراسیون ملی عضو فدراسیون‌های بین‌المللی که رشته یا رشته‌های تحت پوشش آنها بر مبنای آخرین تصمیمات شورای المپیک آسیا در برنامه بازی‌های آسیایی قرار می‌گیرد. فهرست اسامی این فدراسیون‌ها به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

تبصره-‌ ‌‌در زمان برگزاری مجمع عمومی یا فوق‌العاده کمیته، هر فدارسیون ورزشی که همزمان در برنامه بازی‌های آسیایی قرار دارد، عضو مجمع محسوب خواهد شد.

۵- ‌‌رییس و در صورت غیبت رییس، نماینده عضو و منتخب هیأت رییسه هر فدراسیون ملی عضو فدراسیون‌های بین‌المللی که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها ریشه در فرهنگ غنی ایرانی دارند. فهرست اسامی این فدراسیون‌ها به شرح پیوست شماره (۳) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

۶- ‌‌اعضای هیأت رئیسه هیأت اجرایی کمیته.

۷- ‌دو نماینده (یک زن و یک مرد) از میان مربیان و یا داورانی که در بازی‌های المپیک شرکت داشته‌اند، به انتخاب هیأت اجرایی.

۸- ‌‌رؤسای تشکل‌ها و فدراسیون‌هایی که چندین رشته ورزشی مورد تأیید کمیته را تحت پوشش دارند و نیز مسئولان و یا نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ورزشی کشور که متعهد به ارتقای میزان اثربخشی کمیته بوده و یا خدمات چشمگیری را در راستای نیل به اهداف ورزش و جنبش المپیک ارایه می‌کنند، به شرح زیر:

الف- ‌‌وزیر ورزش و جوانان.

ب- ‌‌پنج نفر از کارشناسان خبره در امور بازی‌های المپیک به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت اجرایی که حداقل دو نفر از آنها از میان بانوان و یک نفر از بین کارشناسان حوزه ورزش دانش‌آموزی (با توجه به اهمیت بازی‌های المپیک جوانان) خواهد بود. انتخاب این کارشناسان بر اساس دستورالعملی که به تصویب کمیته می‌رسد، انجام خواهد شد.

پ- ‌‌رییس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک.

ت- ‌‌رییس کمیته ملی پارالمپیک.

ث- ‌‌رییس فدراسیون پزشکی ورزشی.

ج- ‌‌رییس فدراسیون ورزش‌‌های همگانی.

چ- ‌‌رییس فدراسیون ورزش مدارس.

ح- ‌‌رییس فدراسیون ورزش کارگری.

خ- ‌‌رییس فدراسیون ورزش‌‌های دانشگاهی.

د- ‌‌رییس فدراسیون اسلامی ورزش زنان.

ذ- ‌‌دو نفر نماینده باشگاه‌های ورزشی فعال در رشته‌های المپیکی به پیشنهاد اتحادیه باشگاه‌های کشور و تأیید هیأت اجرایی. در صورت عدم تشکیل اتحادیه مزبور، انتخاب نمایندگان باشگاه‌ها توسط هیأت اجرایی کمیته انجام می‌پذیرد.

ر- ‌‌مسئول ورزش نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

تبصره ‌۱- ‌در صورت غیبت رؤسای فدراسیون‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵)، هیأت رییسه فدراسیون می‌تواند به ‌صورت استثنا یک عضو دیگر منتخب هیأت رییسه فدراسیون را که در مجمع عمومی فدراسیون ورزشی ملی و در زمان و شرایط مقرر انتخاب شده است، به‌ عنوان نماینده معرفی نماید.

تبصره ‌۲- ‌فدراسیون‌های وابسته به فدراسیون‌های بین‌‌المللی که رشته ورزشی آنها در برنامه باز‌ی‌های المپیک قرار دارند (موضوع بند (۳) این ماده ‌) به‌علاوه اعضای ایرانی کمیته بین‌المللی المپیک و نیز قهرمانان المپیک عضو مجمع (موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده ‌) همواره باید اکثریت آرای مجمع را تشکیل دهند. اعمال تغییرات در فهرست فدراسیون‌های موضوع بند (۳) این ماده ‌، بر اساس آخرین تغییرات مندرج در کتاب راهنمای کمیته بین‌المللی المپیک و نیز اعمال تغییرات در فدراسیون‌های موضوع بند (۴) این ماده ‌بر اساس آخرین تصمیمات رسمی شورای المپیک آسیا ضروری خواهد بود که مراتب پس از بررسی و تأیید هیأت اجرایی انجام می‌پذیرد.

تبصره ‌۳- ‌هیچ ‌یک از اعضای اخراجی کمیته بین‌المللی المپیک نمی‌توانند در مجمع کمیته عضویت داشته باشند.

تبصره ‌۴- ‌کلیه اعضای مجمع با داشتن شرط وثاقت و امانت باید منحصراً دارای تابعیت ایرانی باشند.

تبصره ‌۵- ‌‌مقامات و مراجع دولتی و عمومی نمی‌توانند هیچ‌یک از اعضای مجمع کمیته را تعیین نمایند. در عین حال، مجمع کمیته می‌تواند بر اساس صلاحدید خود و با رعایت مفاد منشور المپیک براساس صلاحدید، از میان مراجع مزبور، نمایندگانی را به عضویت بپذیرد.

تبصره ‌۶- ‌‌متقاضیان جدید عضویت در مجمع باید درخواست خود مبنی بر عضویت در مجمع را به هیأت اجرایی ارایه نمایند. هیأت اجرایی این درخواست را پس از بررسی اولیه و در صورت رعایت کلیه پیش‌شرط‌‌های لازم، برای تصمیم‌گیری تسلیم اولین جلسه آتی مجمع عمومی می‌‌نماید. درخواست‌کننده نیز باید در جریان تصمیم مجمع عمومی قرار گیرد.

تبصره ‌۷- ‌عضویت هر عضو ممکن است به دلایل زیر خاتمه یابد:

۱- ‌در ارتباط با یک فدراسیون یا نهاد ورزشی:

الف- ‌‌انحلال یا اعلام ورشکستگی.

ب- ‌‌اتمام عضویت در صورتی که عضو بر اساس ضوابط مندرج در این اساسنامه حایز شرایط عضویت نباشد.

۲- ‌در ارتباط با اشخاص حقیقی:

الف- ‌‌فوت، استعفا و یا از دست دادن سمتی که به موجب آن، فرد به‌عنوان عضو مجمع شناخته شده است.

ب- ‌‌محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب تصمیم مراجع قضایی ذی‌صلاح.

تبصره ‌۸- ‌‌زمانی که عضوی از مجمع در انجام وظایف و امور محوله قصور نشان دهد، و یا از مفاد این اساسنامه، منشور المپیک و قوانین اخلاقی کمیته بین المللی المپیک تخطی نماید، به نحوی که به منافع، حیثیت و شئون کمیته خدشه‌ای وارد شود و یا به تصمیمات ارکان کمیته احترام نگذاشته و آنها را اجرا نکند، یا نتواند خود را با شرایط عضویت همسو با این اساسنامه منطبق نماید، با توجه به سطح اهمیت حقایق و میزان صدمات و خسارات وارده، اقدامات و محرومیت‌های زیر متوجه وی خواهد شد:

۱- ‌تذکر

۲- ‌تعلیق عضویت حداکثر به مدت یک سال

۳- ‌اخراج

تبصره ‌۹- ‌کمیسیون اخلاق کمیته پس از طی روال مقرر و دادن فرصت منطقی برای استماع توضیحات عضو مربوط، مورد را بررسی و پیشنهاد خود را برای تصمیم‌گیری تسلیم ‌مراجع ذی‌صلاح کمیته می‌نماید. هرگونه تصمیم بر تذکر توسط هیأت اجرایی اتخاذ می‌شود که گزارش آن در جلسه آتی مجمع عمومی ارایه می‌شود. هر تصمیمی که منجر به تعلیق یا اخراج عضو شود، باید توسط مجمع عمومی اتخاذ گردد.

تبصره ‌۱۰- ‌کمیته برای هر رشته ورزشی وابسته به فدراسیون بین‌المللی مربوط، نباید بیش از یک فدراسیون ملی را به رسمیت بشناسد. افزون بر این، فدراسیون ملی در صورتی توسط کمیته به رسمیت شناخته شده و به‌عنوان عضو پذیرفته می‌شود که مجری یک فعالیت ورزشی خاص، واقعی و مداوم بوده، به عضویت فدراسیون بین‌المللی مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک درآمده باشد و از اصول منشور المپیک و قوانین فدراسیون بین‌المللی ناظر بر مقررات فنی مربوط پیروی نماید.

تبصره ‌۱۱- ‌اطلاعات ثبت‌نامی اعضا باید ثبت و تحت مسئولیت دبیرکل به‌طور منظم به‌روز شود. این سوابق باید به‌ویژه شامل اطلاعاتی همچون نام و نشانی عضو، تاریخ عضویت، نوع عضویت و وضعیت عضویت باشد.

ماده ‌۶- ‌‌وظایف و اختیارات مجمع عمومی به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری کمیته به شرح زیر است:

۱- ‌بررسی، ارزیابی و تطبیق گزارش عملکرد سالانه کمیته که پس از تصویب هیأت اجرایی، به‌وسیله رییس به مجمع ارایه می‌شود.

۲- ‌بررسی و تصویب گزارشات و صورت‌های مالی حسابرسی شده کمیته که توسط خزانه‌دار و بازرس قانونی و پس از تأیید هیأت اجرایی به مجمع ارایه می‌شود.

۳- ‌بررسی و تأیید کلیات برنامه عملیاتی و بودجه سالانه کمیته که توسط هیأت اجرایی تنظیم می‌شود.

۴- ‌تصمیم‌گیری در مورد پذیرش عضویت، تعلیق یا اخراج هریک از اعضای مجمع کمیته.

۵- ‌‌بررسی و تأیید پیشنهادات ارایه شده از سوی هیأت اجرایی در زمینه تغییرات مواد اساسنامه جهت ارایه به هیأت وزیران.

۶- ‌‌بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادات و طرح‌های ارایه‌شده از سوی هیأت اجرایی.

۷- ‌انتخاب اعضای هیأت اجرایی در صورت اتمام دوره قانونی مسئولیت یا بلاتصدی ماندن برخی از مسئولیت‌های هیأت اجرایی.

۸- ‌‌تصمیم‌گیری درخصوص کلیه موضوعاتی که در چهارچوب این اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرار می‌گیرد.

۹- ‌بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های داخلی کمیته اعم از آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- ‌بررسی و تصویب تشکیلات کلان و تفصیلی کمیته و مؤسسات و نهادهای وابسته.

تبصره ‌۱- ‌نیروی انسانی شاغل در کمیته تابع قانون کار می‌باشند.

تبصره ‌۲- ‌دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات (موضوع بند (۷) این ماده ‌) توسط هیأت اجرایی پیشنهاد و پس از تأیید کمیته بین‌المللی المپیک و تصویب مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ‌۷- ‌جلسات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- ‌جلسات عادی: حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود. زمان برگزاری و دستور جلسه مجمع عمومی عادی با امعان نظر به شرح وظایف و اختیارات مجمع موضوع ماده ‌(۶) این اساسنامه توسط هیأت اجرایی تعیین می‌گردد.

۲- ‌جلسات فوق‌‌العاده: این جلسات با تصویب هیأت اجرایی یا بر اساس تقاضای کتبی حداقل دو سوم از اعضای مجمع یا با درخواست رییس کمیته تشکیل خواهد شد.

تبصره ‌۱- ‌ریاست مجمع به عهده رییس کمیته بوده و در غیاب وی، یکی از نواب رییس، ریاست مجمع را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره ‌۲- ‌دعوتنامه شرکت در جلسه مجمع عمومی به‌همراه دستور جلسه، حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع با پست سفارشی برای اعضای مجمع ارسال خواهد شد.

ماده ‌۸- ‌‌جلسات عادی مجمع با حضور حداقل دوسوم اعضای مجمع رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء (نصف به‌علاوه یک) اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

تبصره ‌۱- ‌در صورتی که در نشست اول، حد نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود، جلسه بعدی ظرف یک ماه مجدداً تشکیل می‌شود. این جلسه با حضور حداقل نیمی از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. چنانچه در نشست دوم نیز نصاب تعیین شده حاصل نگردد، جلسه سوم به فاصله یک ماه از جلسه دوم با هر تعداد شرکت‌کننده دارای حق رأی تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

تبصره ‌۲- ‌در مواردی که موضوعات منحصراً مرتبط با بازی‌های المپیک در دستور جلسه قرار داشته باشد، صرفاً آرای اعضای هیأت اجرایی به‌همراه روسای فدراسیون‌های ورزشی که رشته ورزشی آنها در برنامه بازی‌های المپیک قرار دارد، به‌علاوه اعضای ایرانی کمیته بین‌المللی المپیک و نیز قهرمانان المپیک عضو مجمع (موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده ‌(۵) این اساسنامه) لحاظ خواهد شد.

ماده ‌۹- ‌جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضای دارای حق رأی مجمع رسمیت یافته و تصمیمات متخذه در آن با آرای دوسوم اعضای دارای حق رأی مجمع معتبر خواهد بود، مگر به صورت دیگری در این اساسنامه آمده باشد.

ماده ‌۱۰- ‌جلسات مجمع عمومی (عادی یا فوق‌العاده) با دستور جلسه انتخابات اعضای هیأت اجرایی، منحصراً با حضور حداقل دوسوم کل اعضای دارای حق رأی مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق (نصف به‌ اضافه یک) آرای اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ‌۱۱- ‌هریک از اعضای مجمع صرفاً دارای یک رأی می‌باشند.

ماده ‌۱۲- ‌رییس کمیته موظف است ظرف یک هفته نسبت به ابلاغ مصوبات مجمع اقدام نماید. مصوبات مجمع پس از ابلاغ رییس کمیته لازم الاجرا است.

ماده ‌۱۳- ‌رییس و دبیرکل کمیته موظفند صورتجلسه مجمع را ظرف یک هفته تنظیم و برای شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک ارسال نمایند.

ماده ‌۱۴- ‌هیأت اجرایی متشکل از (۱۱) نفر عضو دارای شرط وثاقت و امانت می‌باشد که (۳) نفر از آنان، اعضای هیأت رییسه (رییس، دو نایب‌رییس) بوده، (۷) عضو، رؤسای فدراسیون‌های ملی می‌باشند که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازیهای المپیک قرار می‌گیرند و یک نفر نماینده ورزشکاران که به انتخاب کمیسیون ورزشکاران معرفی می‌شود.

تبصره ‌۱- ‌یک نفر از نواب رییس الزاماً از بین بانوان داوطلب انتخاب می‌شود.

تبصره ‌۲- ‌خزانه‌دار و دبیرکل با معرفی رییس کمیته و تأیید هیأت اجرایی منصوب می شوند و در جلسات هیأت اجرایی بدون حق رأی شرکت می‌نمایند.

تبصره ‌۳- ‌نماینده کمیسیون ورزشکاران در چهارچوب دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی المپیک و بر اساس آیین‌نامه مربوط که به تصویب کمیته بین‌المللی المپیک رسیده است، انتخاب و پس از تأیید مجمع عمومی به ‌مدت چهار سال به‌عنوان عضو دارای حق رأی در ترکیب هیأت اجرایی قرار می‌گیرد.

تبصره ‌۴- ‌رؤسای فدراسیون‌های ملی که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازی‌های المپیک قرار می‌گیرند، باید همواره در هیأت اجرایی حایز اکثریت آرا باشند.

تبصره ‌۵- ‌‌در صورت وجود عضو یا اعضایی از جمهوری اسلامی ایران در کمیته بین‌المللی المپیک، چنین افرادی به اعتبار سمت خود با داشتن شرط وثاقت و امانت، در هیأت اجرایی عضو بوده و دارای حق رأی خواهند بود. در این صورت، تعداد اعضای هیأت اجرایی، یازده نفر به ‌علاوه اعضای ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک خواهد بود.

ماده ‌۱۵- ‌کلیه اعضای هیأت اجرایی منحصراً از میان اعضای رسمی دارای حق رأی مجمع کمیته انتخاب می‌شوند.

تبصره ‌۱- ‌نامزدهای کلیه کرسی‌های هیأت اجرایی باید ضمن اشتهار به اخلاق حسنه، دارای سابقه مدیریت مؤثر در عرصه ورزش کشور باشند.

تبصره ‌۲- ‌افراد عضو مجمع نامزد احراز کرسی‌های مختلف هیأت اجرایی ظرف پانزده روز تا یک ماه پیش از مجمع انتخاباتی ‌باید شخصاً با مراجعه به کمیته، برگه (فرم)‌های مخصوص ثبت‌نام و آمادگی شرکت در انتخابات را تکمیل و به ‌همراه مدارک لازم از جمله زندگینامه (بیوگرافی) و سوابق کاری مختصر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. پس از انقضای مهلت، درخواست دیگری پذیرفته نخواهد شد. دبیرخانه کمیته حداقل هفت روز قبل از انتخابات، اسامی و زندگینامه (بیوگرافی) مختصر کلیه نامزدها را در اختیار اعضای دارای حق رأی مجمع قرار می‌دهد.

تبصره ‌۳- ‌افراد می‌توانند جهت احراز دو کرسی در هیأت اجرایی ثبت‌نام کنند ولیکن در صورت انتخاب، صرفاً می‌توانند یک کرسی را احراز نمایند. بنابراین، این‌گونه نامزدها در صورتی که در هنگام برگزاری انتخابات، موفق به کسب آرای لازم برای کرسی انتخاب اول خود شوند، عملاً از فهرست نامزدهای کرسی انتخاب دوم خود حذف می‌شوند.

تبصره ‌۴- ‌انتخابات با رأی مخفی و کتبی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱- ‌انتخاب رییس کمیته.

۲- ‌انتخاب نواب رییس (هم‌زمان).

۳- ‌انتخاب هفت عضو هیأت اجرایی (هم‌زمان).

تبصره ‌۵- ‌‌چنانچه در مرحله اول انتخابات، هریک از نامزدها موفق به کسب اکثریت مطلق آرای (نصف به ‌علاوه یک) اعضای حاضر در جلسه نشوند، در رأی‌گیری مرحله دوم، فردی که اکثریت نسبی آراء را کسب نماید، منتخب مجمع خواهد بود. در صورت کشیده شدن انتخابات برخی از کرسی‌ها به مرحله دوم، نامزدهای حایز اکثریت نسبی به تعداد دو برابر کرسی‌های باقی‌مانده، به مرحله دوم انتخابات می‌روند.

تبصره ‌۶- ‌‌در مجامع انتخاباتی، سه نفر از اعضای مجمع به‌عنوان ناظر توسط مجمع برای نظارت در امر انتخابات تعیین می‌شوند. این سه نفر نباید نامزد کرسی‌های مختلف باشند، باید مستقل و بی‌طرف بوده و هیچ‌گونه منافعی در ارتباط با انتخابات نداشته باشند.

ماده ‌۱۶- ‌دوره فعالیت کلیه اعضای هیأت اجرایی از زمان انتخاب، چهار سال بوده و انتخاب دوباره آنها در دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره ‌۱- ‌چنانچه هریک از اعضای هیأت اجرایی به دلایل زیر نتوانند در جلسات شرکت نمایند، در صورت تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت اجرایی مبنی بر برگزاری انتخابات برای کرسی(های) بلاتصدی، انتخابات با رعایت کلیه ضوابط مربوط مطابق مفاد این اساسنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت. هیأت اجرایی می‌تواند تا زمانی که در جلسه بعدی مجمع عمومی، انتخابات مجدد برای کرسی(های) بلاتصدی با رعایت کلیه ضوابط مندرج در این اساسنامه برگزار گردد، با تصویب دوسوم اعضا، نسبت به جایگزینی موقت در رابطه با سمت‌(های) مزبور اقدام نماید. در هر صورت، این جایگزینی تا پایان همان دوره هیأت اجرایی معتبر خواهد بود:

۱- ‌فوت.

۲- ‌استعفا.

۳- ‌ازکارافتادگی کامل یا بیماری‌‌ای که مانع حضور در جلسات گردد.

۴- ‌غیبت غیرموجه بیش از شش ماه.

تبصره ‌۲- ‌چنانچه مفاد تبصره ‌(۱) این ماده ‌در رابطه با رییس کمیته حادث گردد، نایب رییس اول تا انتخاب رییس جدید، عهده‌دار انجام وظایف وی خواهد بود.

تبصره ‌۳- ‌داوطلب‌هایی که به نمایندگی فدراسیون‌های متبوع در انتخابات هیأت اجرایی شرکت می‌کنند، پس از انتخاب، به‌عنوان عضو حقیقی و برای یک دوره چهار ساله، در ترکیب هیأت اجرایی قرار می‌گیرند.

ماده ‌۱۷- ‌وظایف و اختیارات هیأت اجرایی به شرح زیر است:

۱- ‌هدایت و راهبری کلیه امور کمیته اعم از امور اداری، مالی، فنی و بین‌المللی.

۲- ‌بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه جهت ارایه به مجمع.

۳- ‌تأیید دبیرکل و خزانه‌دار که از سوی رییس کمیته پیشنهاد می‌‌گردد.

۴- ‌تأیید مسئولان و مدیران ستادی کمیته شامل رییس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، مدیر امور بین‌‌الملل، مدیر امور همبستگی، رؤسای کمیسیون‌ها و سرپرستان کاروان‌های اعزامی که توسط رییس کمیته پیشنهاد می‌گردد.

۵- ‌‌تأیید نمایندگان کشور در رویدادها، اجلاس و کنگره‌های بین‌المللی به پیشنهاد رییس کمیته.

۶- ‌‌همکاری و حمایت از فدراسیون‌های ملی و سایر نهادهای ورزشی کشور در مجامع بین‌المللی و نیز پشتیبانی و رسیدگی به مسایل نمایندگان ایرانی عضو فدراسیون‌های بین‌المللی، کنفدراسیون‌های آسیایی و سایر تشکل‌های ورزشی بین‌المللی مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک.

۷- ‌پیشنهاد حسابرس(بازرس قانونی) جهت معرفی و تصویب در مجمع عمومی.

۸- ‌‌ارایه گزارش عملکرد حسابرسی‌شده جهت تصویب در مجمع عمومی.

تبصره-‌ ‌‌هیأت اجرایی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به رییس، هیأت رییسه و یا هریک از اعضای آن تفویض نماید.

ماده ‌۱۸- ‌هیأت اجرایی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات فوق‌العاده به درخواست رییس و یا درخواست کتبی اکثریت اعضای هیأت اجرایی تشکیل خواهد شد.

تبصره ‌۱- ‌جلسات با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت خواهد داشت. تصمیمات هیأت اجرایی با کسب اکثریت (نصف به‌علاوه یک) اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه تصویب خواهد شد. در هنگام رأی‌گیری چنانچه آرا برابر باشد، رأی رییس نافذ خواهد بود.

تبصره ‌۲- ‌رییس کمیته به‌عنوان رییس هیأت اجرایی جلسات را اداره خواهد کرد. اداره جلسات در غیاب رییس، به‌عهده یکی از نواب رییس خواهد بود.

ماده ‌۱۹- ‌خدمت رییس، اعضای هیأت اجرایی و مجمع افتخاری بوده و شغل تلقی نمی‌گردد. رییس و اعضا وظایف و مسئولیت‌های اجرایی به ‌‌عهده نداشته و در قبال ارایه خدمات، حقوق دریافت نمی‌نمایند، اما پرداخت هزینه های سفر، اسکان و سایر هزینه‌های موجه در جهت انجام مأموریت محوله طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی کمیته بلامانع است.

تبصره ‌۱- ‌دستورالعمل اجرایی این ماده ‌به پیشنهاد هیأت اجرایی به تصویب مجمع

خواهد رسید.

تبصره ‌۲- ‌دبیرکل، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کمیته و خزانه‌دار، وظایف و مسئولیت‌های مالی و اعتباری کمیته را در چهارچوب مفاد این اساسنامه، به‌صورت تمام‌وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده ‌مستثنی می‌باشند. حقوق و مزایای مسئولیت‌های مزبور در چهارچوب قانون کار قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ‌۲۰- ‌‌وظایف و اختیارات رییس کمیته به شرح زیر است:

۱- ‌اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته و نظارت بر عملکرد کلیه حوزه‌های وابسته.

۲- ‌گسترش تعامل و همکاری مشترک میان کمیته، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها و کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی.

۳- ‌برنامه‌ریزی مستمر در راستای تحقق اهداف ورزش قهرمانی در چهارچوب اساسنامه کمیته.

۴- ‌اطلاع‌رسانی مستمر عملکرد کمیته به افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه ورزشی.

۵- ‌‌گسترش روابط ورزشی با کمیته بین‌المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و کمیته‌های ملی المپیک کشورها در راستای ایجاد فرصت‌های جدید و کسب کرسی‌های بین‌المللی با هماهنگی نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی.

۶- ‌‌ارایه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی جهت تصویب در هیأت اجرایی.

۷- ‌مدیریت کلان و نظارت بر رویدادهای ورزش قهرمانی در چهارچوب اساسنامه کمیته.

۸- ‌‌پیشنهاد دبیرکل و خزانه‌دار به هیأت اجرایی جهت تصویب.

۹- ‌پیشنهاد رییس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، رؤسای کمیسیون‌ها و سرپرستان کاروان‌ها به هیأت اجرایی جهت تصویب.

۱۰- ‌انتصاب مدیران و مسئولان کمیته دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید هیأت اجرایی.

ماده ‌۲۱- ‌دبیرکل به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید هیأت اجرایی انتخاب می‌شود. دبیرکل وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کمیته را در چهارچوب مفاد این اساسنامه، تحت نظارت رییس کمیته به عهده دارد. مدیریت سازمان اداری و اجرایی کمیته بر عهده وی بوده و بر کلیه امور اجرایی کمیته نظارت دقیق می‌نماید و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- ‌اجرای مصوبات هیأت اجرایی.

۲- ‌مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم بین بخش‌های مختلف کمیته.

۳- ‌تنظیم، برگزاری و حضور در جلسات هیأت اجرایی و مجمع عمومی و همچنین ارسال دعوتنامه برای اعضا و تنظیم صورتجلسات.

۴- ‌انجام مکاتبات جاری داخلی و خارجی کمیته.

۵- ‌‌تنظیم بودجه کمیته با هماهنگی رئیس کمیته و خزانه‌دار.

۶- ‌‌معرفی نمایندگان کمیته به کلیه مراجع قضایی، اداری، ثبتی، حقوقی، مالی، بانکی.

تبصره ‌۱- ‌دبیرکل از میان افراد باتجربه، دارای شرط وثاقت و امانت و اشتهار به اخلاق حسنه و نیز دارای حداقل (۱۰) سال سابقه اجرایی یا مدیریتی در امور ورزشی، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و آشنا به حوزه بین‌الملل ورزش و زبان انگلیسی منصوب می‌شود.

تبصره ‌۲- ‌در صورت نیاز به خدمات کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بکارگیری آنان در کمیته اقدام خواهد شد.

تبصره ‌۳- ‌امور اجرایی، اداری، مالی و پشتیبانی کارکنان (پرسنلی) و سایر موارد ذی‌ربط در کمیته تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده ‌۲۲- ‌سرپرست هر کاروان ورزشی کمیته، حداقل یک سال و نیم قبل از هر رویداد از میان مدیران دارای شرط وثاقت و امانت باتجربه و توانمند ورزشی، به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت اجرایی انتخاب و با حکم رییس کمیته منصوب می‌شود. سرپرست هر کاروان اعزامی به رویدادهای بین‌المللی، ضمن برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در جهت پیگیری دقیق کلیه امور مربوط به اعزام و مدیریت کاروان، وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:

۱- ‌برنامه‌ریزی جهت تدارکات و پشتیبانی مطلوب کاروان اعزامی کمیته.

۲- ‌انتخاب اعضای گروه سرپرستی کاروان از بین افراد دارای شرط وثاقت و امانت و باتجربه در زمینه اعزام‌های بین‌المللی ورزشی با هماهنگی هیأت اجرایی.

۳- ‌برگزاری جلسات منظم با مسئولان ذی‌ربط فدراسیون‌های ورزشی به‌منظور هماهنگی‌های لازم برای آماده ‌‌سازی تیم‌‌های ملی.

۴- ‌سرکشی و بازدید از تمرینات و روند آماده ‌‌سازی تیم‌های ملی.

۵- ‌‌ارتباط دایمی و مستمر با کمیته برگزاری بازی‌ها.

۶- ‌‌شرکت در جلسات سرپرستان کاروان‌های ورزشی در کشور میزبان.

۷- ‌برگزاری جلسات منظم روزانه با سرپرستان تیم‌های ملی کشور در ایام بازی‌ها.

۸- ‌‌انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اداره مطلوب کلیه امور کاروان اعزامی.

۹- ‌تهیه گزارش ارزشیابی نهایی عملکرد کاروان پس از بازگشت و ارایه به رییس و مرکز نظارت تیم‌های ملی جهت پردازش و تکمیل و ارایه به هیأت اجرایی.

ماده ‌۲۳- ‌پس از خاتمه هر رویداد ورزشی بین‌المللی که کاروان کمیته در آن حضور داشته است، به‌ویژه در پایان هر دوره بازی‌های المپیک و آسیایی، مرکز نظارت بر تیم‌‌های ملی با همکاری سرپرست کاروان اعزامی، گزارش کاملی از چگونگی و کیفیت انجام امور در خلال بازی‌ها و عملکرد قهرمانان، مربیان و سرپرستان در هر رشته ورزشی تهیه و به رییس و هیأت اجرایی تسلیم خواهد داشت.

ماده ‌۲۴- ‌کمیسیون‌ها به‌عنوان مراکز تصمیم‌سازی، نقش کارگروه‌های مشورتی را در حوزه‌‌های تخصصی مختلف برای هیأت اجرایی ایفا نموده و ضمن اینکه ماهیت اجرایی ندارند، در اتخاذ تصمیمات به رییس و هیأت اجرایی کمک می‌کنند.

ماده ‌۲۵- ‌کمیسیون‌های کمیته عبارتند از:

۱- ‌کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی.

۲- ‌کمیسیون توسعه روابط بین‌الملل.

۳- ‌‌کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی.

۴- ‌کمیسیون ورزشکاران.

۵- ‌‌کمیسیون رسانه‌ها.

۶- ‌‌کمیسیون حقوق ورزشی.

۷- ‌کمیسیون مربیان.

۸- ‌‌کمیسیون ورزش برای همه.

۹- ‌کمیسیون زنان و ورزش.

۱۰- ‌کمیسیون گردشگری (توریسم) ورزشی.

۱۱- ‌کمیسیون آموزش و پژوهش.

۱۲- ‌کمیسیون پزشکی ورزشی.

۱۳- ‌کمیسیون ورزش و محیط‌زیست.

۱۴- ‌کمیسیون فرهنگی.

۱۵- ‌کمیسیون صلح و ورزش.

۱۶- ‌کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره ورزشی.

۱۷- ‌کمیسیون اخلاق.

تبصره ‌۱- ‌رییس هر کمیسیون با داشتن شرط وثاقت و امانت از طرف رییس به هیأت اجرایی پیشنهاد و برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره ‌۲- ‌هر کمیسیون مرکب از یک رییس، یک دبیر و (۷) الی (۱۱) عضو می‌باشد که از طرف رییس کمیسیون به رییس کمیته پیشنهاد و برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ‌۳- ‌آیین‌نامه کمیسیون‌ها توسط هر کمیسیون به کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد و سپس جهت تأیید به هیأت اجرایی ارسال خواهد شد.

ماده ‌۲۶- ‌”آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک” مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته می‌باشد و دارای وظایف زیر است:

۱- ‌انجام کلیه امور و فعالیت‌های کمیته در حوزه آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی.

۲- ‌ارایه خدمات جهت آمادگی کلیه فدراسیون‌های ورزش قهرمانی به‌عنوان مرکز تمرینات تیم‌های ملی.

۳- ‌‌مدیریت و اجرای کلیه آزمایش (تست)‌های قهرمانی، پزشکی، روان‌شناسی.

۴- ‌مدیریت و ارایه خدمات کتابخانه‌ای، بایگانی (آرشیوی) و اسنادی به کلیه

مراکز علمی- ‌‌پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان.

تبصره-‌ ‌‌رییس آموزشگاه (آکادمی)، از میان مدیران دارای شرط وثاقت و امانت و آشنا به امور ورزشی، علمی و آموزشی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مدیریت در عرصه ورزش کشور، با پیشنهاد رییس، توسط هیأت اجرایی و برای یک دوره چهارساله تعیین و توسط رییس کمیته ابلاغ می‌شود. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ‌۲۷- ‌خزانه‌دار کمیته از میان کارکنان رسمی دارای شرط وثاقت و امانت و به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت اجرایی و ذی‌حساب کمیته به ترتیب مقرر در تبصره ‌(۲) ماده ‌(۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- ‌‌و اصلاحات بعدی آن انتخاب می‌شوند و با رعایت ضوابط و مقررات جاری و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط و در چهارچوب تصمیمات هیأت اجرایی، نسبت به پادارنمودن اعتبارات کمیته، با نظر رییس و یا دبیرکل اقدام می‌نمایند و دارای وظایف و اختیارات زیر هستند:

۱- ‌نظارت بر فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری حق عضویت و جذب کمک‌های مالی و هدایا.

۲- ‌اقدام و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و تأمین اعتبار کمیته و اهتمام درخصوص افزایش درآمدهای مربوط.

۳- ‌نظارت دقیق بر حسن اجرای امور مالی و معاملاتی کمیته و تنظیم دفاتر قانونی و اسناد جاری.

۴- ‌تدوین بودجه و هزینه‌کرد بودجه مصوب در بخش اعتبارات غیردولتی برابر مقررات جاری با هماهنگی رییس و رعایت آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های مصوب.

۵- ‌‌نظارت بر کلیه امور مربوط به هزینه‌های کمیته.

۶- ‌‌تهیه، تنظیم و ارایه گزارش مالی به هیأت اجرایی و بازرس قانونی برای طرح در مجمع عمومی.

تبصره ‌۱- ‌خزانه‌دار، ترازنامه و گزارش سالیانه عملکرد بودجه را با همکاری رییس کمیته تنظیم و پس از تأیید هیأت اجرایی تقدیم مجمع می‌نماید.

تبصره ‌۲- ‌هیأت اجرایی جهت تأیید عملیات مالی کمیته، نسبت به معرفی حسابرس (بازرس قانونی) به مجمع عمومی اقدام می‌نماید. انتخاب قطعی حسابرس(بازرس قانونی) معرفی‌شده منوط به تأیید مجمع عمومی بوده و حسابرسی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی مربوط انجام شود.

تبصره ‌۳- ‌خزانه‌دار کمیته در چهارچوب مفاد این اساسنامه به‌صورت تمام‌وقت فعالیت می‌نماید و حقوق و مزایای مسئولیت مزبور را بر اساس ضوابط و مقررات مصوب هیأت وزیران دریافت خواهد نمود.

تبصره ‌۴- ‌اوراق و اسناد مالی تعهدآور کمیته با امضای رییس یا دبیرکل و امضای ثابت خزانه‌دار با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با مهر کمیته معتبر است.

ماده ‌۲۸- ‌حسابرس (بازرس قانونی) از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توسط مجمع تعیین می شود و نظارت بر عملکرد مالی، دفاتر، اسناد و مدارک، درآمدها، دارایی‌های نقدی و غیرنقدی و اوراق بهادار کمیته را انجام می‌دهد و همچنین درخصوص ترازنامه و تفریغ بودجه سال قبل اظهارنظر می‌نماید.

ماده ‌۲۹- ‌منابع درآمدی و عواید کمیته شامل موارد زیر است:

۱- ‌بودجه و اعتباراتی که از محل کمک دولت در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت ضوابط منشور المپیک منظور می‌شود.

۲- ‌کمک‌های مالی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳- ‌عواید مسابقات و میزبانی رویدادهای ورزشی.

۴- ‌عواید حاصل از برگزاری روز یا هفته المپیک.

۵- ‌‌عواید حاصل از فروش تمبر، سکه‌های ورزشی و نشان‌های المپیک، مشروط به موافقت کمیته بین‌المللی المپیک.

۶- ‌‌درآمدهای حاصل از فعالیت شرکت اقتصادی وابسته به کمیته.

۷- ‌درآمدهای حاصل از عقد قرادادهای تبلیغاتی و حامیان مالی.

۸- ‌‌سایر درآمدها با تأیید هیأت اجرایی.

ماده ‌۳۰- ‌کلیه عواید و درآمدهای کمیته در قالب بودجه‌بندی سالیانه در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف پیش‌بینی‌شده در این اساسنامه، هزینه‌شده و تراز مالی سالیانه آن به مجمع عمومی ارایه خواهد شد.

ماده ‌۳۱- ‌کمیته با تصمیم سه‌چهارم اعضای دارای حق رأی حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده (در صورت رسیدن به حد نصاب دوسوم) با رعایت فرایند قانونی مربوط می‌تواند منحل شود، مشروط بر آن‌که مجمع عمومی فوق‌العاده مشخصاً به همین منظور تشکیل شده باشد. در صورت انحلال، کلیه اموال و دارایی‌های کمیته، برحسب تصمیم مجمع عمومی و مشروط به مشورت و هماهنگی قبلی با کمیته بین‌المللی المپیک به جانشین قانونی کمیته (در صورت وجود) یا به سازمان و یا ارگان‌هایی که اهداف مشابه کمیته را در کشور دنبال می‌کنند، منتقل خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور- ‌‌محمد مخبر

پیوست شماره (۱)

فهرست فدراسیون‌های ملی عضو فدراسیون‌های بین‌المللی که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها طبق آخرین تصمیمات کمیته بین‌المللی المپیک در برنامه بازی‌های المپیک قرار دارند شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- ‌فدراسیون اسکی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۱۶- ‌فدراسیون شمشیربازی

۲- ‌فدراسیون بدمینتون ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۱۷- ‌فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

۳- ‌فدراسیون بسکتبال ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۱۸- ‌‌فدراسیون فوتبال

۴- ‌فدراسیون بوکس ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۱۹- ‌فدراسیون قایقرانی

۵- ‌‌فدراسیون تکواندو ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۲۰- ‌‌فدراسیون کشتی

۶- ‌‌فدراسیون تیراندازی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۲۱- ‌فدراسیون گلف

۷- ‌فدراسیون تیر و کمان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۲۲- ‌فدراسیون والیبال

۸- ‌‌فدراسیون تنیس ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۲۳- ‌فدراسیون وزنه‌برداری

۹- ‌فدراسیون تنیس روی میز ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۲۴- ‌فدراسیون هندبال

۱۰- ‌فدراسیون جودو ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۲۵- ‌‌فدراسیون هاکی

۱۱- ‌فدراسیون دوچرخه‌سواری ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۲۶- ‌‌فدراسیون انجمن‌های ورزشی

۱۲- ‌فدراسیون دو و میدانی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۲۷- ‌فدراسیون کاراته

۱۳- ‌فدراسیون ژیمناستیک ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۲۸- ‌‌فدراسیون کوهنوردی

۱۴- ‌فدراسیون سوارکاری ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۲۹- ‌فدراسیون اسکیت

‌ ‌ ‌ ‌۱۵- ‌فدراسیون سه‌گانه

پیوست شماره (۲)

فهرست فدراسیون‌های ملی عضو فدراسیون‌های بین‌المللی که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازی‌های آسیایی قرار می‌گیرند شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- ‌فدراسیون اسکواش

۲- ‌فدراسیون بولینگ و بیلیارد

۳- ‌فدراسیون کبدی

۴- ‌فدراسیون ووشو

پیوست شماره (۳)

فهرست فدراسیون‌های ملی که رشته یا رشته‌های ورزشی تحت پوشش آنها، ریشه در فرهنگ غنی ایران دارند:

۱- ‌فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای.

۲- ‌فدراسیون چوگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام