کتاب استخدامی اداری ها
مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

تکلیف دستگاه‌های اجرایی در مورد تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس و اقدام نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن (تصویبنامه شماره 84439/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی در مورد تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس و اقدام نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن (تصویبنامه شماره 84439/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

وزارت ورزش و جوانان- وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت وزیران در جلسه 21/6/1397 به پیشنهاد شماره 12257 مورخ 9/2/1397 معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (3) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- موظفند شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام نمایند.

تبصره- مرکز ملی آمار ایران موظف است پس از اعلام نیاز دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه برای اقلام آماری جدید به تفکیک جنس، نسبت به تولید شاخص‌ها و جمع‌آوری داده‌های آماری با کمک منابع اعتباری دستگاه‌های مذکور و بر اساس تقویم زمانی شورای عالی آمار و نیز انجام پیمایش‌های طرح‌های آماری با استفاده از ردیف اعتبار مرکز یاد شده اقدام نماید.

2- دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند بر اساس شاخص‌های ابلاغی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و تحلیل وضعیت شاخص‌ها، برنامه‌های اجرایی خود را شامل اهداف کمّی در ابعاد ملی و استانی، اقدامات اجرایی و منابع مصوب دستگاه جهت بهبود و ارتقای وضعیت رصد مستمر شاخص‌ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه جهت ارایه گزارش به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.

3- به منظور بررسی شاخص‌های عدالت جنسیتی در سطح ملی، کارگروهی متشکل از معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل و پس از تأیید نهایی، شاخص‌ها را جهت ابلاغ در اختیار ستاد ملی زن و خانواده قرار می‌دهد. این کارگروه نسبت به بررسی و تطبیق برنامه‌ها با شاخص‌ها و بررسی اثرات و پیامدهای هر یک از برنامه‌ها اقدام می‌نماید.

4- نظارت و ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه بر عهده معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام