کتاب استخدامی اداری ها
مقررات اداری و استخدامی زنان و خانوادهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه یکپارچه سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار

آیین نامه یکپارچه سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار (مصوبه شماره ۲۴۳۴۸۱/ت۶۰۰۴۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸هیئت وزیران)

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور – معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به پیشنهاد معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه یکپارچه سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه یکپارچه سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- معاونت: معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده.

۲- وزارت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

۳-سامانه: سامانه پنجره واحد خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار.

۴-دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که هرگونه خدمت مربوط به زنان سرپرست خانوار را ارائه می نمایند.

ماده ۲- وزارت مکلف است به منظور ارائه متمرکز و یکپارچه خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به راه اندازی پشتیبانی و توسعه فنی سامانه ذیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام نماید.

ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از راه اندازی سامانه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، داده و اطلاعات مورد نیاز برای خدمات الکترونیکی و هوشمند زنان سرپرست خانوار را در سامانه ارائه نمایند. تمام مراحل خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار از جمله شناسایی و اولویت بندی زنان سرپرست خانوار و ارائه خدمات به ایشان در بستر سامانه انجام خواهد شد.

تبصره- شمول مفاد این آیین نامه نسبت به دستگاه های اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری مستلزم اذن ایشان است.

ماده ۴- وزارت مکلف است در راستای تعامل و هم افزایی بین دستگاهی، زیر ساخت لازم برای تبادل اطلاعات میان سامانه و سامانه های مربوط را با رعایت تبصره ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ از دستگاه های اجرایی متناسب با نوع فعالیت آنها، فراهم نماید. رعایت اصول مربوط به محرمانگی اطلاعات و الزامات ناظر به سطح دسترسی هر یک از کنشگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۵- آن دسته از دستگاه های اجرایی که خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار را در بستری خارج از سامانه های الکترونیکی ارائه می نمایند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با همکاری وزارت به نحوی برنامه ریزی نمایند که خدمات یادشده صرفاً از طریق سامانه قابل ارائه باشد.

ماده ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات تأمین می نماید.

ماده ۷- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت است و وزارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه اجرای تکالیف موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی را مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در سامانه به معاونت ارائه نماید.

ماده ۸- معاونت ضمن ارائه گزارشهای دوره ای در بازه های زمانی شش ماهه به هیئت وزیران، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با انجام مطالعات تحلیلی و آسیب شناسانه و شناسایی خلاها و اشکالات فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اجرایی در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، با همکاری وزارت و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط پیشنهادهای لازم برای ارتقای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهارچوب قوانین و مقررات تدوین و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارائه می نماید.

محمد مخبر – معاون اول رییس جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام