آزمون تعیین صلاحیت
آزمون کارشناسی ارشد

سوالات حقوق جزای اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳+ پاسخنامه

سوالات حقوق جزای اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳+ پاسخنامه

شناسنامه قانون- با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، سؤالات و پاسخنامه درس حقوق جزای اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ منتشر شد.

تذکر ۱: گزینه صحیح با رنگ قرمز مشخص شده است.

تذکر ۲: کلید ارائه شده صرفاً کلید پیشنهادی است و ممکن است کلید اعلام شده توسط سازمان سنجش با کلید پیشنهادی در برخی از سؤالات متفاوت باشد.

سوالات و پاسخنامه حقوق جزای اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم: احمد غفوری

۱۱۱- کدام رفتار زیر با وجود سایر شرایط قانونی جرم سیاسی محسوب می شود؟

۱) تحریک به تجزیه طلبی
۲) جاسوسی از مقامات دولتی با انگیزه اصلاح امور کشور
۳) توهین به نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده
۴) سوء قصد به نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده

۱۱۲- فردی با کندن کف خانه و اتصال لوله خانه به آب شهر به طور غیر قانونی مبادرت به استفاده از آب لوله کشی شهری کند اقدام این شخص مصداق کدام جرم است؟

۱) تحصیل مال به طریق نامشروع
۲) جرم نیست و صرفاً ضمان مالی دارد.
۳) تصرف غیر قانونی در اموال دولت
۴) جرم استفاده غیر مجاز از آب

۱۱۳- «الف» به کذب به «ب» بیان میدارد که نزد قاضی رسیدگی کننده به پرونده «ب» نفوذ دارد و می‌تواند کار او را انجام دهد و بدین سبب مبلغی از او دریافت میکند الف مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) ادعای اعمال نفوذ
۲) پذیرش نفوذ
۳) تحصیل مال از طریق نامشروع
۴) کلاهبرداری

۱۱۴- کدام جرم در صورتی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود با وجود سایر شرایط قانونی افساد فی الارض تلقی می‌شود؟

۱) ایجاد سایت شرط بندی
۲) نشر اکاذیب
۳) تشکیل گروه به قصد مقابله با نظام و اقدام مسلحانه
۴) کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم

۱۱۵- شخصی به دلیل خصومت با همسایه خود یک مال مسروقه را به داخل بالکن همسایه انداخته و و مبادرت به خبررسانی به نیروی انتظامی می کند این شخص مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟

۱) افترای عملی و نشر اکاذیب
۲) افترای عملی
۳) نشر اکاذیب
۴) افترا و توهین از طریق نسبت دادن جرم

توضیح: این سؤال می‌تواند اختلافی باشد اما از آنجا که افترای عملی جرمی مقید به نتیجه است و باید شخص، تعقیب شده و این تعقیب منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود و در فرض سؤال همسایه تعقیب نشده است لذا احتمالاً نشر اكاذيب مد نظر طراح سؤال است.

۱۱۶- «الف» در دفتر «ب»، دستگاهی کار گذاشته است که تمامی مکالمات «ب» را استراق سمع می کند «الف» به مجازات چه جرمی محکوم میشود؟

۱) دسترسی غیر مجاز رایانه ای
۲) شنود رایانه ای
۳) نقض حقوق مقرر در قانون اساسی
۴) مجازاتی ندارد.

۱۱۷- ارتکاب کدام رفتار توأم با بی احتیاطی قابل کیفر نیست؟

۱) افشای اسرار توسط پزشک
۲) تخریب استاد دولتی توسط کارمند
۳) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی
۴) ایجاد دسترسی به محتوای غیرقانونی توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی پس از اعلام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

۱۱۸- «الف» به «ب» حمله میکند «ب» در حین نزاع سگ نگهبان خود را آزاد و تحریک کرده تا به «الف» حمله کند سگ به پای «الف» صدمه وارد میکند مسئولیت «ب» چیست؟

۱) مسئول دیه صدمه وارده به «الف» است.
۲) چون عمداً چنین کرده است قصاص می‌شود.
۳) اگر در حدود دفاع مشروع باشد مسئولیتی ندارد
۴) از باب صدمه خطای محض خود یا عاقله «ب» دیه می دهد.

۱۱۹- فردی ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین ها به قصد سقط آنها می نماید به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها در حد وسیع می شود وی به چه مجازاتی محکوم میشود؟

۱) افساد فی الارض
۲) به قصاص محکوم می شود.
۳) به حداکثر مجازات تعزیری سقط جنین و دیه محکوم می‌شود
۴) به تعداد جنین‌های سقط شده به حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود

۱۲۰- کدام ،جرم، صرفاً به صورت گروهی قابل تحقق است؟

۱) تأمین مالی تروریسم
۲) بغی
۳) قاچاق
۴) محاربه

۱۲۱- در کدام جرم شهروندان عادی ملزم هستند در صورت اطلاع از جرم در اسرع وقت مراتب را به مقامات قضایی یا انتظامی اعلام کنند؟

۱) افساد فی الارض
۲) پول شویی
۳) جرایم اقتصادی با مبلغ بالاتر از یک میلیارد ریال
(۴) تأمین مالی تروریسم 

۱۲۲- «الف» با ارسال بدافزار از طریق یک بازی رایانه ای به اطلاعات مالی دستگاه دریافت کنندگان برنامه بازی دست میی‌ابد و سپس این اطلاعات مالی را در اختیار «ب» می‌گذارد «ب» با استفاده از اطلاعات مالی از طریق ورود به سامانه‌های رایانه‌ای بانکی وجوهی از حساب بزه دیدگان برداشت و چهل درصد مجموع مبالغ برداشت شده را به «الف» می‌دهد کدام مورد در خصوص جرم (جرایم) قابل انتساب به «الف» صحیح است؟

۱) شرکت در کلاهبرداری رایانه‌ای
۲) معاونت در کلاهبرداری رایانه‌ای و پولشویی
۳) شرکت در سرقت رایانه ای
۴) معاونت در سرقت رایانه ای و پولشویی

۱۲۳- پرداخت دیه در کدام مورد مهلت ندارد؟

۱) جنایت در حال مستی
۲) جنایت خطای محض
۳) جنایت بر میت
۴) جنایت ناشی از سرایت

۱۲۴- اگر وکیلی که وکالت در فروش ملک «الف» را دارد با جعل سند مالکیت خود را مالک معرفی کرده و ملک را به «ب» که ناآگاه از مالک نبودن وی است بفروشد و وجه آن را برای خود دریافت کند نسبت به «الف» و «ب» به ترتیب مرتکب چه جرایمی شده است؟

۱) خیانت در امانت – کلاهبرداری
۲) انتقال مال غير – معامله معارض
۳) معامله معارض – کلاهبرداری
۴) کلاهبرداری – کلاهبرداری

۱۲۵- الف ضربه ای به چشم «ب» وارد میکند که چشم او نابینا .میشود این جنایت پس از چند روز سرایت کرده و باعث مرگ «ب» میشود حکم دیه چیست؟

۱) دیه چشم در صورتی قابل پرداخت است که مقتول در زمان حیات مطالبه آن را کرده باشد و الا تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
۲) تنها دیه چشم قابل مطالبه است مگر در زمان ضربه علم به سرایت وجود داشته باشد.
۳) دیه نفس و دیه چشم قابل مطالبه است.
۴) تنها دیه نفس قابل مطالبه است. 

۱۲۶- در کدام مورد زیر دیه جنایت خطای محض توسط خود مرتکب جنایت پرداخت می‌شود؟

۱) دیه جنایت ده دامیه که با قسامه ثابت شده باشد ولی مجموع آن به میزان یک پنجم دیه کامل انسان رسیده باشد.
۲) جنایت توسط شخص عاقل و بالغ واقع شده و میزان آن در حد منقله بوده و با بینه اثبات شود.
۳) جنایت با نکول مرتکب از سوگند یا قسامه ثابت شده باشد و میزان آن در حد حارصه باشد.
۴) در هیچ موردی دیه جنایت خطای محض توسط شخص مرتکب پرداخت نمیشود.

۱۲۷- شخص با علم به خطر و از روی تقصیر وارد منطقه پادگان نظامی شده که ورود به آن ممنوع است و نگهبان مطابق مقررات او را هدف قرار میدهد و فرد فوت میکند پرداخت دیه بر عهده کیست؟

۱) بيت المال
۲) عاقله نگهبان
۳) ضمانی ثابت نیست
۴) ابتداناً عهده نگهبان است ولی در صورت اعسار از پرداخت بیت المال پرداخت می کند

۱۲۸- شخصی مکانی را برای شرط بندی دایر می کند کدام مورد از عوامل تعیین حداکثر مجازات برای شخص است؟

۱) شرط بندی در خصوص مسابقات پرطرفدار مانند فوتبال باشد.
۲) این اقدام تحت پوشش امور خیریه صورت گیرد
۳) همراه با تبلیغ در فضای مجازی باشد.
۴) به قصد کلاهبرداری صورت گیرد

۱۲۹- کدام مورد صحیح است؟
۱) برای اقامه قسامه مطالبه همه اولیای دم متوفی ضروری است.
۲) در صورت تعدد متهمان اقامه یک قسامه برای برائت همگی کافی است.
۳) در صورت تعدد متهمان هر متهم نمیتواند به نفع متهم دیگر در قسامه شرکت کند.
۴) اگر برخی از صاحبان حق قصاص از متهم درخواست قسامه کنند قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند.

۱۳۰- در کدام یک از جنایات زیر مرتکب علاوه بر پرداخت دیه و خسارات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به پرداخت هزینه‌های درمانی بزه دیده نیز است؟

۱) اسید پاشی
۲) جنایات غیر عمد در حالت مستی در حین رانندگی
۳) جنایات ارتکابی در ماه های حرام
۴) جنایات وارد بر کارگر در صورت تقصیر کارفرما

کتاب‌های آزمونی حقوق جزا از همین نویسنده (احمد غفوری):

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87 %D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام