آزمون تعیین صلاحیت
برنامه پنجم

شاخص‌های تعديل مربوط به دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398

شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398 (بخشنامه شماره 548594/98 مورخ 27/9/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانكاران

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی كشور (موضوع تصویبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران)، به پیوست «شاخص‌های تعدیل دوره‌های سه‌ماهه اول و دوم سال 1398» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) كه به تصویب شورای‌عالی فنی رسیده است، در یك پیوست و 30 صفحه ابلاغ می‌شود، تا برای پیمان‌های مشمول تعدیل آحادبها- حسب مورد- با رعایت نكات زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

1- شاخص‌های مندرج در پیوست (3) مورد استفاده برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی كه:

1-1- براساس فهرست‌های پایه سال 1382 و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

1-2- براساس فهرست‌های پایه سال 1381 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانكار، در سال 1382 منعقد شده‌اند.

1-3- براساس فهرست‌های غیرپایه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال 1382 و پس از آن منعقد شده یا می‌شوند.

2- در شاخص‌های پیوست (3) تغییرات دستمزد نیروی انسانی، كرایه ماشین آلات، هزینه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره‌های مربوط منظور شده است و هیچ‌گونه تفاوت بهای مصالح (به جز قیر در كارهای آسفالتی فهرست بهای پایه راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری) به آنها تعلق نمی‌گیرد.

3- از تاریخ 01/01/1397 در شاخص‌های تعدیل كارهای آسفالتی در فهرست‌های واحد پایه رشته‌های راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری، تغییرات بهای قیر لحاظ نمی‌شود و تفاوت بهای قیر به طور جداگانه اعمال می‌گردد. نحوه محاسبه تعدیل و مابه‌التفاوت بهای قیر و كسر بهای قیرهای تحویلی مطابق مندرجات “نحوه محاسبه مابه‌التفاوت قیر در كارهای آسفالتی رشته‌های راه، راه‌آهن و باند فرودگاه و راهداری”، پیوست این بخشنامه می‌باشد.

همچنین هزینه تمام شده قیرهای تحویلی به پیمانكار براساس قوانین بودجه سنواتی طبق نرخ‌های اعلامی این بخشنامه منظور می‌شود.

4- با توجه به مطالب مندرج در بند  (7) بخشنامه شماره 99406/100 مورخ 19/10/1388، شاخص‌های مندرج در پیوست (2) برای دوره‌های سه ماهه سال 1388 و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد. چنان‌چه برخی از دستگاه‌های اجرایی پیمان‌هایی را در دست اجرا دارند كه بر طب مفاد پیمان باید از شاخص‌های تعدیل پیوست (2) استفاده كنند، لازم است در هر مورد اطلاعات كامل قراردادی و دلایل توجیهی متقن پایان نیافتن كار را همراه با برنامه زمانی و تاریخ خاتمه كار به دبیرخانه شورای‌عالی فنی ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعدیل به این‌گونه پیمان‌ها مورد تصویب شورایعالی فنی قرار گیرد، شاخص‌های مربوط در پیوست (2) برای كار مربوط ابلاغ شود.

5- برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه در پیمان‌های منعقده و همچنین پیمان‌هایی كه پس از تاریخ این بخشنامه منعقد خواهد شد، میانگین شاخص رشته‌های فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان و فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه، مالك عمل خواهد بود. در پیمان‌هایی كه بیش از یك فهرست پایه مبنای تهیه برآورد باشد، شاخص رشته‌ای فهرستی كه بالاتری برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.

6-1- تا اعلام شاخص‌های قطعی رشته‌ای و فصلی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398 برای رشته‌های مرمت بناهای تاریخی، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب روستایی و توزیع نیروی الكتریكی كاركرد دوره‌های یادشده و دوره‌های بعد، با شاخص‌های موقت تعدیل می‌شوند.

6-2- برای سه رشته یاد شده مبلغ‌های تعدیل آحادبها كه با استفاده از جدول پیوست محاسبه می‌شوند به صورت علی‌الحساب بوده و پس از اعلام شاخص‌های قطعی و محاسبه تعدیل طبق دستورالعمل مربوط، مابه‌التفاوت آن حسب مورد، به حساب بستانكار یا بدهكار پیمانكار منظور می‌شود.

6-3- روش تعیین شاخص تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه هم زمان با ابلاغ شاخص‌های قطعی اعلام و مبالغ مربوط به آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دانلود بخشنامه+ پیوست‌های مربوط

شناسنامه قانون | download icon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام