کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت (تصویب‌نامه شماره 40559/ت54330هـ مورخ 11/4/1396 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 13/2/1396 به پیشنهاد شماره 55/100 مورخ 26/1/1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) -مصوب 1395- تصویب کرد:

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت

اساسنامه سازمان بیمه سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره 102828/ت 47444هـ مورخ 22 /5 /1391 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در کلیه مواد عبارت “هیئت امناء” به عبارت “مجمع عمومی” اصلاح می‌شود.

2- در بند (الف) ماده (7) عبارت “بند (د) ماده (38) قانون” به عبارت “بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)” تغییر اصلاح می‌شود.

3- ماده (9) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده 9- مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:

الف- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د- رییس سازمان برنامه وبودجه کشور

هـ- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

4- ماده (11) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 11- اعضای هیئت مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می‌باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید مجمع عمومی با ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.

5- ماده (13) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده 13- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تأیید و حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 1597/102/96 مورخ 3/4/1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام