کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ به عنوان آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تنفیذ می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام