بودجه 95

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور در خصوص نحوه حذف یارانه بگیران و نحوه هزینه کرد عواید حاصل از آن (تصویبنامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3/7/1395 هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه های 31/5/1395، 3/6/1395 و 28/6/1395 به پیشنهاد شماره 646813 مورخ 10/5/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان هدفمندی یارانه ها.

ب- کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

پ- کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394.

ت- تبصره (14): تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

در حال تکمیل…

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام