کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 95

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور در خصوص نحوه حذف یارانه بگیران و نحوه هزینه کرد عواید حاصل از آن (تصویبنامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3/7/1395 هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه های 31/5/1395، 3/6/1395 و 28/6/1395 به پیشنهاد شماره 646813 مورخ 10/5/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان هدفمندی یارانه ها.

ب- کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

پ- کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394.

ت- تبصره (14): تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام