کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 95

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 130163/ت53832هـ مورخ 20/10/1395 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 130163/ت53832هـ مورخ 20/10/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 15/10/1395 به پیشنهاد شماره 169857/57 مورخ 20/9/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 69348/ت53410هـ مورخ 9/6/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در بند (ث) ماده (1) عبارت “موضوع بند (د) ماده (1) این آیین نامه در” حذف می شود.

2- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (3) اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (1) تلقی می شود:

تبصره 2- دستگاه اجرایی با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذینفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می باشد، می تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید. چارچوب وکالتنامه مذکور توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام