آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 95

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 29/10/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی

پ- بانک عامل: بانک های عامل موضوع جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ت- بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفند ماه 1395 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال های 1393، 1394 و 1395 و بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده.

ث- مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از “اضافه برداشت”، “اعتبارات اعطایی”، “سود و وجه التزام” و سپرده گذاری بانک مرکزی نزد بانک ها”.

ج- اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.

ماده ۲- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اقدام نماید.

تبصره- در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال ۱۳۹۵ کمتر از یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال باشد، مابقی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک­ها خواهد شد.

ماده ۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید:

شناسنامه قانون | tabsere35 2تبصره ۱- افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفاً تا سقف بدهی بانک­های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ قابل اعمال خواهد بود. 

تبصره ۲- افزایش سرمایه بانک­های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی­ربط صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۴- به سازمان برنامهو بودجه کشور اجازه داده می­شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی­ه ای مسجل دولت به بانک­های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱۴۶) ریال، به شرح جدول زیر تسویه نماید:

شناسنامه قانون | tabsere35 1ماده ۵- بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب‌های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب‌های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی‌های دولت منعکس نمایند. 

ماده تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل با بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی‌باشد.

ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (۵) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده ۸- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود به استناد ردیف (۱) جدول پیوست تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی­های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک­ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می­رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام