کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تشكيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس جمهور (تصویبنامه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

تشكيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس جمهور (تصویبنامه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت امور مجلس رییس جمهور- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- صندوق توسعه ملی

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ /۶ /۱۳۹۴ در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- به منظور بررسی، تصویب و راهبردی برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبرب و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانرییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رییس جمهوری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رییس ستاد با وظایف زیر تشکیل می گردد:

الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد

ب- دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب آن ها

ج- گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها

د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور

هـ- اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی

و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب

ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر

ح- ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود

تبصره ۱- دبیر ستاد توسط معاون اول رییس جمهور انتخاب می شود. کارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رییس جمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل می شود.

تبصره ۲- به منظور پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس بنیاد مستضعفان، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می شود.

۲- به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش گیری، اطلاع رسانی و آموزش دست اندار کاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل می شود.

۳- به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می شود.

۴- استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری بر عهده استانداران می باشد.

۵- فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخص های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی می رسد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام