کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ٢٦٢٧٥٨/ت47775هـ مورخ 29/12/1391 (تصویبنامه شماره 37460/ت50690هـ مورخ 9/4/1393 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 4/4/1393 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماد (١٦٤) قانون امور گمرکی -مصوب 1390- تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب نامه شماره ٢٦٢٧٥٨/ت47775هـ مورخ 29/12/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

١- در ماده (٢٠٣) عبارت « اشخاص تحت حسابرسی» به عبارت «در ارتباط با موضوع رسیدگی» اصلاح می شود.

٢- ماده (٢٠٥) حذف می شود.

٣- ماده (٢٢٠) و تبصره (١) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ٢٢٠- گمرک در موقع صدور قبض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب موضوع ماده (٤١) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ١٣٦٦- واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها ، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره ١- چنانچه معلوم شود تمام و یا مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده است . با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام