کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره 41842/ت52027هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره 41842/ت52027هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 27/3/1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این ایین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

د- اموال و دارایی‌ها: اموال منقول، غیرمنقول و سهام مؤسسات اعتباری.

ماده ۲- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی‌ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تملک اموال و دارایی‌ها از محل ردّ دیون دولت.

ب- تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۳۱۰- و همچنین قراردادهای داخلی لازم‌الاجراء موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲- .

ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت.

د- تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.

هـ- تملک اموال و دارایی‌ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری.

و – تملک اموال و دارایی‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول.

ماده۳- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی‌های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده ۴- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام