وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- (تصویبنامه شماره 41846/ت52048هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 31/31394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی.

ب- کالاهای مورد نیاز طرح: کالاهای مورد نیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح پیش‌بینی شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد.

ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ماده 2- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا کالاهای مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان تا سقف سی درصد (30%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد این آیین‌نامه خریداری نموده و به پیمانکاران طرح‌های مذکور تحویل دهند. اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سال‌های بعد طرح قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره- دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام کار و کاربرگ‌های مربوط حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

ماده ۳- کالاهایی می‌توانند مطابق این آیین‌نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان باشند.

ماده ۴- شرایط خرید کالاهای موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف- پرداخت سود متعلقه به خرید کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی (کارفرما) است.

ب- مراحل انعقاد قرارداد خرید کالاها به ترتیب زیر است:

۱- انتخاب طرح‌های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی

۲- اعلام طرح‌های انتخاب شده به سازمان با گزارش‌ها و مستندات ذی‌ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح

۳- تأیید طرح‌های موردنظر توسط سازمان

۴- انتخاب فروشنده کالا از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید کالا و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان

تبصره- فرآیند خرید براساس قوانین مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسب‌ترین پیشنهاد انجام خواهد شد.

ج زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش‌بینی شده برای اتمام طرح باشد.

ماده ۵ هزینه‌های تهیه کالاهای موردنیاز این آیین‌نامه در پیمان پیمانکاری به شرح زیر در اولین صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم می‌شود، به حساب پیمانکار منظور می‌شود:

هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهن‌آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانکار منظور می‌شود. بهای سیمان و آهن‌آلات برطبق دستورالعمل‌های سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سیمان) به حساب پیمانکار منظور می‌شود.

معاون اول رییس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام