کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (تصویبنامه شماره 41845/ت52050هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)

آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (تصویبنامه شماره 41845/ت52050هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱- اصطلاحات و واژه‌هایی که در این آیین‌نامه بکار رفته، دارای معانی زیر است:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کش-ور – مصوب ۱۳۹۴-

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی

ج- مؤسسه عامل: بانک‌های عامل، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

د- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (کشور و استان‌ها) و ضوابط این آیین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد.

هـ- واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.

و- بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی: استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین در ارتباط با مصرف کمتر آب و انرژی در کشت‌های متراکم گلخانه‌ای.

ماده ۲- حمایت از متقاضیان و بهره‌برداران واجد شرایط بخش‌های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور بر اساس برنامه سالانه ارایه شده متضمن پهنه‌بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای و اولویت‌بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی، سازگاری اقلیمی، نوع محصولات و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه‌های گلخانه‌ای از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (کشور و استان‌ها) می‌باشد.

ماده ۳- حمایت‌ها و مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک) می‌باشد.
تبصره – وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه استانی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌توانند نسبت به اعطای سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها نظیر کمک‌های بلاعوض در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای زیربنایی، یارانه بیمه محصولات کشاورزی و سایر حمایت‌ها اقدام نمایند.

ماده ۴- سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین‌نامه در طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می‌گردد.

ماده ۵- مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استان‌ها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد، واریز نماید. معادل صددرصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی برای ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای به کار گرفته خواهد شد.

ماده ۶- مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح‌ها به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط مؤسسه عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضی پرداخت گردد.

ماده ۷- دوره اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه بر حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویت‌های اجرایی شامل دوره اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.

ماده ۸ – اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذی‌حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده ۹- وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با رعایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تبصره – دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دهد.

ماده ۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل و بر اساس ماده (۴۷) قانون نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه‌ای اقدام نماید.

ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه کشور، نسبت به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز ردیف «ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای» در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲- به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بخشی از اعتبارات استانی را در قالب اعتبارات وجوه اداره شده به توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای موضوع این آیین‌نامه اختصاص دهند.

ماده ۱۳ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام