کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

مهلت ۱ ماهه روحانی به ۴۲۶ شرکت‌ دولتی برای انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی

رئیس جمهور با ابلاغ بخشنامه ای به شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و بیمه ها یک ماه مهلت داد حساب های خود را از بانک ها به بانک مرکزی منتقل کنند.

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف+ فهرست ۴۲۶ شرکت‌ دولتی

رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای به تاریخ 16 اسفند به کلیه شرکت های دولتی بجز بانک ها و بیمه های دولتی، دستور داد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی حساب های بانکی خود  را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نمایند.

روحانی در این بخشنامه نوشته است: در اجرای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده 3 و بند ز ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نمایند. عدم اقدام شرکت های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام