کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی (مصوبه هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی (مصوبه هیئت وزیران)

خبر مورخ 4 دی‌ماه 1398

هیئت وزیران با توجه به ضرورت مولدسازی دارایی های دولت با استفاده از ابزارهای مختلف مالی و نیز تسهیل شرایط و تسریع در وصول منابع درآمدی پیش بینی شده، آیین نامه اجرایی مربوط به شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.

تکالیف دستگاه های اجرایی در ارائه فهرست و مشخصات اموال موضوع این آیین‌نامه، ساز و کار شناسایی اموال مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی، چگونگی رفع اختلاف در تشخیص اموال مازاد بر نیاز، تشریفات لازم برای صدور مجوز فروش، نحوه تأمین هزینه های لازم برای عملیات اجرایی مولدسازی و فروش و نحوه بازگشت منابع حاصل از اجرای آیین‌نامه به دستگاه های اجرایی، از جمله مواد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام